پروپلاپس دريچهٔ ميترال (MVP) به‌طور شايع در بيماران مبتلاء به بيمارى شريان کرونر و در بيماران ظاهراً طبيعى به‌صورت يک اختلال مادرزادى که به‌طريقهٔ اتوزومى غالب انتقال مى‌يابد، ديده مى‌شود.


از علائم بيمارى تپش قلب است.

عوارض بيمارى

خطر ميکروآمبولى مغزى ناشى از تجمع پلاکت

تشخيص

اکوکارديوگرافى داپلر

درمان

بيماران بدون علامت نيازى به درمان ندارند، ولى بايد به انجام اکوکارديوگرافى داپلر هر ۴ سال پيگيرى شوند. در مورد پيشگيرى از آندوکارديت شک وجود دارد، ولى انجام آن عاقلانه است. بيمارانى که سابقهٔ تپش قلب دارند، بايد تحت پايش الکتروکارديوگرافى ۲۴ ساعته و تست ورزش قرار گيرند. بتابلوکرها جز در بيماران داراى فاصلهٔ QT طولانى (که اين گروه از فنى توئين بهره خواهند گرفت) داروى انتخابى محسوب مى‌شوند.

مطالبى پيرامون ورزش

در اين اختلال، تست ورزش با تاليم براى ارزيابى احتمال بروز اختلالات ST و ساير تغييرات نظير آريتمى‌هاى ناشى از ورزش، اختلالات الکتروکارديوگراف نظير درد قفسهٔ سينه، تپش قلب و کليک‌هاى سيستولى قابل سمع لازم مى‌باشد. به هر حال اين تغييرات ممکن است بيمارى شريان کرونر را به‌صورت کاذب مثبت نشان دهند. تمرينات ورزشى هوازى ممکن است در اين بيماران، به‌ويژه در افراد فاقد نارسائى ميترال فونکسيونل قابل ملاحظه، سودمند واقع گردند. مع‌الوصف تحقيقات انجام شده از نظر تعداد و وسعت محدود هستند.