درمان

مهم‌ترين اقدام در پيشگيرى از مرگ ناگهانى قلبى تجويز داروهاى ضد آريتمى مى‌باشد. با اين وجود اين داروها خطر را کاهش مى‌دهند، ولى مانع مرگ و مير نمى‌شوند و به‌خصوص در صورت تجويز روتين به بيماران بدون علامتى که در معرض خطر بالاى مرگ ناگهانى نيستند، مى‌توانند منشاء بروز مشکلات شوند. اثبات کارآئى دارو ممکن است مستلزم تکرار پايش هولتر (Holter monitoring) و تکرار تست ورزش باشد. در صورتى‌که تست ورزش انجام شده، بيماران بايد در حال مصرف دارو نيز تست شوند. تمام داروهاى ضد آريتمى ممکن است به بروز آريتمى‌ها منجر شوند (۱۵-۵%). خطر وقوع آريتمى در صورت هيپوکالمى يا هيپومنيزيمى افزايش مى‌يابد. تمام داروهاى ضد آريتمى ايزوتروپ‌هاى منفى هستند و بايد در بيماران مبتلا به اختلال سيستولى با احتياط مصرف شوند.


بهترين روش درمانى در آريتمى‌هاى قلبي، درمان بيمارى قلبى يا متابوليک مسئول وقوع آريتمى است. متأسفانه اين امر اغلب اوقات غير ممکن است. بتابلوکرها پاسخ ضربان قلب و فشار خون به‌هر فعاليت فيزيکى معين را کاهش مى‌دهند. وقتى اين داروها در بيماران مبتلا به عملکرد غير طبيعى بطن چپ استفاده شوند، مى‌توانند زمينه‌ساز نارسائى قلبى شده و به‌شدت ظرفيت ورزشى بيمار را محدود نمايند. استفاده از بتابلوکرها احتمال هيپرتانسيون همراه با ورزش، به‌ويژه در طى ورزش شديد را افزايش مى‌دهد. بيمارانى که داروهاى ضد آريتمى‌ مصرف مى‌کنند، در معرض خطر بالاترى براى وقوع آريتمى در حين ورزش هستند. فرد بايد هميشه در نظر داشته باشد که بسيارى از داروهاى مورد استفاده در پيشگيرى آريتمى‌ها مى‌توانند باعث القاء يا تشديد آريتمى‌هائى شوند که به قصد درمان آنها مصرف گرديده‌اند.

نسخهٔ ورزشى در بيماران آريتمى‌ قلبى و پيس‌ميکر

- تناوب :

حداقل سه روز در هفته ورزش کنيد. براى تجديد قواى کامل ورزش را يک روز در ميان انجام دهيد.


- نوع :

پياده‌روى يک روش آسان است و ارجح است، چرا که به هيچ وسيلهٔ خاصى نياز ندارد. استفاده از دوچرخهٔ ثابت يا متحرک و شنا نيز فعاليت‌هاى هوازى قابل قبولى هستند. سعى کنيد انواع مختلف ورزش را در طى يک جلسه ورزشى تلفيق نمائيد. برنامهٔ مقاومتى يا تمرين با وزنه نيز بايد گنجانده شود.


- مدت :

در آغاز با زمانى حدود ۱۰ دقيقه که فرد راحت باشد، شروع کنيد. به‌تدريج زمان تمرين ورزشى هوازى را ۴-۲ دقيقه در هفته افزايش دهيد، تا اينکه به مدت ۶۰-۲۰ دقيقه بدون وقفه برسد.


- شدت :

شدت تمرين هوازى و تمرين با وزنه را مى‌توان با استفاده از نمودار RPE تجويز نمود. شدت فعاليت درک شده بين بسيار خفيف و سخت / سخت (سنگين) يا RPE معادل ۱۶-۱۰ توصيه مى‌گردد. به هنگام تمرين با وزنه، اين کار را بايد با يک وزنهٔ سبک، ۱۵-۱۰ بار و براى ۲-۱ ست در مورد هر گروه عضلانى تکرار نمود.


ساير توصيه‌ها
- از انجام ورزش در ساعات گرم روز اجتناب شود.
- از بيمار بخواهيد هرگونه اضافه وزن، تنگى نفس يا درد قفسهٔ سينه را بلافاصله گزارش کند.
- بيمار را تشويق کنيد که پيشرفت خود را در برنامهٔ ورزشى تا زمان مراجعهٔ پيگيرى بعدى ثبت نمايد.
- اطمينان حاصل کنيد که بيمار در صورت غش، سرگيجه يا تپش قلب فوراً ورزش را متوقف مى‌نمايد.
- گرم کردن و سرد کردن قبل و بعد از ورزش به‌مدت حداقل ۱۰-۵ دقيقه و با شدت ملايم انجام پذيرد.