- تناوب :

حداقل سه روز در هفته و ترجيحاً هر روز ورزش نمائى تا مصرف کالرى را به حداکثر رسانده و گلوکز خون و ميزان مصرف انسولين را کنترل کنيد.


- نوع :

پياده‌روى يک روش ساده و ارجح است، چرا که به تجهيزات خاصى نياز ندارد. مع‌الوصف دوچرخه‌سوارى ثابت يا متحرک و شنا نيز ورزش‌هاى هوازى قابل قبولى مى‌باشند. شما حتى مى‌توانيد ورزش‌هاى مختلف را در يک جلسهٔ تمرين تلفيق نمائيد. برنامهٔ مقاومتى يا تمرين با وزنه نيز بايد در برنامه گنجانده شود.


- مدت :

ورزش را بايد زمانى شروع کنيد که فرد راحت باشد که در آغاز شايد ده دقيقه مناسب باشد. تدريجاً زمان ورزش هوازى را به ميزان ۴-۲ دقيقه در هفته افزايش دهيد، تا زمانى‌که بدون توقف، مدت ۶۰-۲۰ دقيقه ورزش انجام شود. اطمينان حاصل کنيد که تمرين با وزنه در برنامه قرار دارد.


- شدت :

شدت فعاليت هوازى و تمرين با وزنه بايد با استفاده از نمودار RPE تجويز گردد. ميزان فعاليت درک شده بين بسيار سبک و سخت، RPE معادل ۱۶-۱۰ توصيه مى‌شود. به هنگام تمرين با وزنه، از يک وزنهٔ سبک براى ۱۵-۱۰ بار تکرار استفاده نمائيد و يک تا دو ست را براى هر گروه عضلانى توصيه کنيد. از گروه‌هاى عضلانى اندام‌هاى فوقانى و تحتانى استفاده کنيد. به هنگام تمرين با وزنه، فعاليت هوازى نبايد از REP معادل ۱۶ تجاوز کند. جهت کسب اطلاعات دقيق‌تر به بخش تمرين با وزنه مراجعه کنيد.


ساير توصيه‌ها:
- از انجام ورزش در ساعات گرم روز اجتناب شود.
- به بيمار آموزش دهيد که هرگونه افزايش وزن، تنگى نفس يا درد قفسهٔ را فوراً گزارش نمايد.
- بيمار را تشويق کنيد که پيشرفت خود را در برنامهٔ ورزشى تا زمان مراجعه پيگيرى بعدى ثبت نمايد.
- به بيمار آموزش دهيد که در صورت بروز غش، سرگيجه، يا تپش قلب ورزش را بى‌درنگ متوقف سازد.
- گرم کردن و سرد کردن قبل از ورزش به مدت حداقل ۱۰-۵ دقيقه و با شدت ملايم انجام پذيرد.
- هنگام آغاز يک برنامهٔ ورزشي، ميزان قند خون را قبل، در حين و بعد از ورزش اندازه‌گيرى کنيد.
- قبل از ورزش قند خون بايد در حد ۲۴۹-۱۰۰ ميلى‌گرم در دسى‌ليتر باشد، در صورتى‌که قند خون بيش از ۳۰۰ يا کمتر از ۱۰۰ است، ورزش نکنيد.
- به بيمار بياموزيد که علائم قند خون پائين را تشخيص دهد و در موارد افت قند خون، آب‌نبات همراه داشته باشد.
- اطمينان حاصل کنيد که بيمار داراى کفش‌هاى با اندازهٔ مناسب است و احتياطات ويژه براى اجتناب از زخم پا را به‌کار مى‌بندد.

ميزان ورزش و بهترين نوع ورزش

اين مسئله بستگى به نياز شخصى شما دارد. حداقل سه‌بار در هفته توصيه شده است، ولى ورزش روزانه ترجيح داده مى‌شود. ورزش را به آهستگى آغاز نمائيد و تا حداقل ۲۰ دقيقه زمان آن را افزايش دهيد. ورزش هوازى و تمرين با وزنه هر دو توصيه مى‌شوند.