مواد مغذى موجود در بدن که مقدار آنها کمتر از ۰۰۵/۰% وزن بدن يا کمتر از ۵۰ppm مى‌باشد. براى مثال عناصر کمياب ويتامين B12 و اسيد پانتوتنيک.