در مجموع براى تأمين نيازهاى تغذيه‌اى مى‌توان ورزش‌ها را به سه گروه تقسيم‌بندى نمود:


۱. ورزش‌هاى تيمي: مثال فوتبال، بسکتبال، واليبال و هندبال.


۲. ورزش‌هاى با شدت بالا و کوتاه مدت: شامل کشتي، دو و ميداني، شنا و ژيمناستيک.


۳. ورزش‌ها با شدت متوسط و طولانى مدت: شامل دوچرخه‌سواري، و دوهاى استقامت


البته اين تقسيم‌بندى صرفاً جنبهٔ عمومى و نمادين دارد و مطلق نيست، اما به‌هر حال به‌عنوان راهنماى کلى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.