مسائل تغذيه‌اى خاص شامل بررسى رژيم غذائى و نيازهاى تغذيه‌اى ورزشکاران در مراحل مختلف دورهٔ تمرينات و آماده‌سازي، دورهٔ مسابقات و دورهٔ باز‌سازى مى‌باشد و نيز نيازهاى تغذيه‌اى ورزشکاران در انواع مختلف ورزش‌هاى تيمي، ورزش‌هاى با شدت بالا و کوتاه مدت و ورزش‌هاى با شدت متوسط و طولانى در اين حوزه قرار مى‌گيرند.