يک فرد بالغ و نسبتاً بى‌تحرک در يک محيط عادي، روزانه نياز به ۵/۲ ليتر آب دارد. در فرد فعالى که در محيط گرم واقع شده باشد، اين ميزان به ۱۰-۵ ليتر در روز افزايش خواهد يافت. منابع تأمين اين مقدار آب عبارتند از: مايعات، غذاها و واکنش‌هاى متابوليک بدن.


۱. مايعات:

يک فرد با جثهٔ متوسط، روزانه حدود ۱۲۰۰ ميلى‌ليتر آب مصرف مى‌کند. البته در جريان ورزش و يا استرس‌هاى گرمائي، اين ميزان ۶-۵ برابر افزايش مى‌يابد. به‌هر حال، با نوشيدن مقادير آب کافى همراه با نمک، ميزان واقعى از دست رفتن وزن بدن فقط ۴/۱ کيلوگرم خواهد بود.


۲. آب موجود در غذاها:

اکثر غذاها خصوصاً سبزى و ميوه‌ها (طالبي، کاهو، هندوانه، کلم بروکلى و ...) حاوى مقادير زيادى آب هستند. در مقابل کره، گوشت‌هاى خشک، شکلات و کيک نسبتاً مقادير کمترى آب دارند.


۳. واکنش‌هاى متابوليک:

وقتى مولکول‌هاى غذا کاتابوليزه مى‌شوند، دى‌اکسيد کربن و آب تشکيل خواهد شد. اين آب را آب متابوليک مى‌نامند که ۲۵% احتياجات يک فرد بى‌تحرک را تأمين مى‌کند. شکسته شدن کامل صد گرم قند، پروتئين و چربى به ترتيب، ۵۵، ۱۰۰ و ۱۰۷ گرم آب متابوليک توليد مى‌کند.