کودکان يا نوجوانان با وزن اضافه به‌ندرت قادر به ارائه نمايش فعاليت فيزيکى در يک ترازو با همنوعان لاغرتر خود مى‌باشند. براى کاهش وزن، فعاليت غالباً با يک رژيم کم‌انرژى همراه مى‌گردد. يکى از مسائل مهم در مورد رژيم‌هاى کم انرژي، به‌ويژه در برنامه‌هاى کاهش وزن سريع در کودکان اين است که ممکن است با رشد طبيعى آنها تداخل کند. در اين‌صورت بروز اثرات ناخواسته را مى‌توان با تنظيم رژيم مناسب کاهش وزن به‌همراه برنامهٔ تمرينى معقول و منطقى منتفى کرد.


در اکثر موارد، کاهش وزن تدريجى يا، در کودکان جوان‌تر، حفظ وزن براى رشد مناسب کودکان و به دور از چاقى توصيه مى‌شود.


تعيين و مشخص کردن اضافه وزن يا چاقى در جوان‌ترها فعال، نظير بالغين، نياز به اندازه‌گيرى ترکيب بدن دارد و نبايد فقط به اندازه‌گيرى وزن بدن اکتفاء شود، زيرا افزايش تودهٔ عضلانى کودکان و نوجوانان فعال مى‌تواند عاملى براى صدک بالاتر وزن در مقايسه با قد باشد. پايش دقيق اين پارامترها باعث مى‌شود که از دست‌دهى چربى و مسئلهٔ رشد به‌صورت صحيح‌ترى ارزيابى گردد.


در تنظيم وضعيت کودکان و نوجوانان، که به‌دليل ورزشى خاص نظير رقص باله يا ژيمناستيک خواستار سطح کمتر چربى بدن هستند مراقبت بيشترى بايد اعمال گردد. معمولاً فشار وارده بر اين جوانان از طرف مربيان يا والدين شديد مى‌باشد.


در بعضى موارد يک کودک يا نوجوان ممکن است داراى تيپ بدنى اشتباه براى يک فعاليت خاص باشد و اصولاً بهتر است که او را در يک رشته ورزشى ديگر قرار داد. انجام مشاوره با آنها به‌همراه مربيان و والدين مى‌تواند اهداف واقعى بهترى را به‌دست آورد.


در زير ليستى از راهنمائى‌هاى خلاصه شده براى ارزيابى و درمان يک کودک با وزن اضافه ارائه شده است:


۱. ارزيابى ترکيب بدن - وزن نسبت به چربى


۲. تنظيم اهداف واقعى براساس پارامترهاى ترکيب بدن


۳. بررسى و ارزيابى آسيب‌پذيرى نسبت به نارسائى خوراکى


۴. ارزشيابى عادات غذائى مرتبط با سن


۵. معرفى يک رژيم متعادل و طراحى فعاليت


۶. پايش دقيق وزن و رشد


۷. پايش نقش والدين و مربى


۸. تنظيم پيگيرى مداوم و منظم