ورزشکارانى که تمايل به افزايش وزن دارند به چند دليل اقدام به اين کار مى‌کنند، افزايش تودهٔ عضلانى مى‌تواند افزايش نسبت قدرت به وزن را به‌وجود آورد و به ورزشکار استقامت و نيرو بدهد. اين نکته براى ورزشکاران رشته‌هاى ژيمناستيک، قايقرانى و وزنه‌بردارى يک امتياز در بر دارد. بسيارى از ورزشکاران جوان مى‌خواهند با افزايش تودهٔ بدن بدن قدرت و شتاب را در ورزش‌هاى تماسى بهبود بخشند.

راه‌هاى رايج افزايش وزن

پودرهاى پروتئينى از زمان‌هاى قبل به‌عنوان يک ترکيب حياتى از رژيم‌هاى ورزشى در نظر ورزشکاران بوده و که در رشته‌هاى بدن‌سازى يا قدرتى مصرف فراوانى داشته است. ورزشکاران غالباً با اين تفکر اشتباه که نياز بسيار زياد به پروتئين دارند از اين پودر استفاده مى‌کنند. فوائد ديگرى براى آنها ذکر مى‌شود که شامل راحتى مصرف، سطح کم چربى و در بعضى موارد دارا بودن ويتامين‌ها، عناصر و موادى که گفته مى‌شود خاصيت نيروزائى دارند مى‌شود.


ترکيب پودرهاى پروتئينى متغير مى‌باشد، با اين وجود: پودرهاى بسيارى حاوى پروتئين برحسب ۹۰-۶۰% وزن مى‌باشند. بسيارى از آنها به‌سادگى از پودر شير کم چرب، با ويتامين‌هاى اضافي، عناصر و موادى نظير اسيدهاى آمينه (به‌طور تکي)، و مواد نيروزا تشکيل يافته‌اند. بسيارى از آنها در شرکت‌هائى در کشورهاى صنعتى توليد مى‌شوند که درگير با صنعت بدن‌سازى بوده و بر روى آنها برچسب ورزشکاران موفق و شناخته شده نقش بسته است. از اين‌رو علاوه بر هزينهٔ پروتئين و ديگر اجزاء تشکيل‌دهندهٔ ويژه معمولاً به يک فرآوردهٔ گران منتهى مى‌شود. با توجه به اينکه مکمل‌ها اصولاً از پروتئين تشکيل شده‌اند، مکمل‌هاى تغذيه‌اى ديگرى ساخته و در اختيار قرار داده شده‌اند اهداف تغذيه‌اى را پوشش مى‌دهند.


ورزشکارانى که از مکمل‌هاى سرشار از پروتئين استفاده مى‌کنند بايد از عوارض دريافت مازاد پروتئين آگاهى لازم را داشته باشند. بسيارى نيز نمى‌دانند که پروتئين مازاد نياز بر انرژى فقط به‌صورت چربى در آمده و ذخيره مى‌شود و تأثيرى بر تودهٔ عضلانى نخواهد گذاشت. به‌علاوه، هزينهٔ سنگينى که بابت اين مکمل‌ها داده مى‌شود را بايد در نظر داشت، در حالى‌که اگر هزينه‌اى به مراتب سبک‌تر صرف منابع طبيعى پروتئينى شود، مواد مغذى ديگرى هم وارد بدن مى‌شود.


- اسيدهاى آمينه و مواد نيروزاى ديگر:

صنعت ماهيچه و بدنسازى به‌طور مداوم با تبليغات اسيدهاى آمينه و مواد ديگرى که از آنها تحت عنوان مواد ”آنابوليک طبيعي“ نام مى‌برد و ادعا دارد که به‌صورت فوق‌العاده باعث افزايش تودهٔ عضلانى و قدرت مى‌شود روبرو مى‌باشد.


- داروها:

گسترش کاربرد دارو توسط ورزشکاران، خصوصاً مصرف استروئيدهاى آنابوليکي، هورمون رشد و داروهاى ديگر با خواص آنابوليک ظاهراً به دنبال آزمايشات داروئى در بازى‌هاى المپيک سؤال در ۱۹۸۸ و به‌دنبال تقاضاى دولت‌ها در مورد بررسى کاربرد داروها در ورزش در سطح عموم آشکار گرديد. البته بررسى کاربرد دارو و مسائل پزشکى و اخلاقى همراه با آن نياز به بحث در مبحثى جداگانه دارد. با اين وجود، بايستى در نظر داشت که رشد و تبليغ مکمل‌ها به‌عنوان يک جانشين ”طبيعي“ يا ”قانوني“ به‌جاى داروها نيازى به تنظيم برنامه‌هاى آموزشى مصرف دارو ندارد. به‌نظر نمى‌رسد ورزشکارى که داروهاى استروئيدى يا آنابوليکى مصرف مى‌کند آنها را با مکمل‌ها جانشين سازد و بعيد است که مکملى قادر باشد که کارآئى يا بازده اين داروها را توليد کند.