يکى از روش‌هائى که اخيراً مطرح شده است، نوشيدن بى‌کربنات جوش‌شيرين در ترکيب با چيزى مثل آب‌ليمو قبل از مسابقه يا تمرين و با انگيزهٔ بهبود کارآئى است. تئورى انجام اقدام فوق بر اين مبناء است که دريافت اين آنتى‌اسيد باعث مى‌شود که عضله سريعتر از اسيد لاکتيک (که باعث خستگى عضلانى مى‌گردد)، خلاص شود.


شواهدى وجود دارند که اين اقدام در مسابقات کوتاه مدت مانند دوى ۲۰۰ متر و ۸۰۰ متر مؤثر است. به‌عنوان مثال در يک پژوهش به شش دونده ۸۰۰ متر، ۳۰ دقيقه قبل از مسابقه يک نوشيدنى حاوى حدود ۴ قاشق چاى‌خورى جوش‌شيرين داده شد و زمان متوسط آن حدود ۹/۲ ثانيه بهبود يافت. همچنين براساس برخى از تحقيقات دريافت جوش‌شيرين قبل از انجام مکرر فعاليت ورزشى نظير تمرين دوى سرعت ممکن است به کاهش خستگى کمک کند. با اين حال مدرکى در دست نيست که دوپينگ بى‌کربنات در مسابقات استقامتى يا فعاليت‌هاى قدرتى نظير وزنه‌بردارى کمک کند.


مصرف بى‌کربنات غيرمجاز نيست و دوپينگ تلقى نمى‌شود، چرا که انجام تحقيقات بسيار لازم است تا اثربخشى واقعى آن را اثبات کنند. به‌نظر نمى‌رسد که جوش‌شيرين عارضهٔ سوئى براى ورزشکار ايجاد نمايد. به‌علاوه روش‌هاى موجود آزمايش دوپينگ قادر به تشخيص آن نيستند.