در مجموع مبارزه بر عليه دوپينگ به سه دليل اساسى صورت مى‌پذيرد:


- احترام به اخلاق پزشکى و ورزشى


- محافظت از سلامت ورزشکاران


- فراهم آوردن محيطى برابر و عادلانه براى رقابت تمام ورزشکاران


بسيارى از افراد و سازمان‌هاى دست‌اندرکار ورزش سوء استفاده از دارو را محکوم مى‌نمايند. البته محکوم نمودن سوء‌مصرف دارو به تنهائى کافى نيست، بلکه بايد گام‌هائى براى جلوگيرى از سوء‌مصرف داروها برداشته شده و جهت مقابله با افرادى که اين عمل را مرتکب شده‌اند، مجازات در نظر گرفته شود. بدين‌منظور، کميتهٔ بين‌المللى المپيک (IOC) و فدراسيون‌هاى ورزشى در سطح ملى و بين‌المللى آزمايش‌هائى را بر روى ورزشکاران انجام مى‌دهند تا سوء‌مصرف دارو در ورزشکاران را شناسائى کنند. در ابتدا برنامه‌هاى آزمون دوپينگ تنها در زمان مسابقات انجام مى‌شدند، ولى با اين روش اطلاعات کافى در رابطه با رژيم سوء مصرف داروها به‌دست نمى‌آمد. بسيارى از ورزشکاران در زمان تمرين از داروهاى دوپينگ استفاده مى‌کردند و سپس مدت کوتاهى قبل از شروع مسابقه مصرف دارو را قطع مى‌نمودند و بدين ترتيب ضمن حفظ اغلب اثرات دارو، نتيجهٔ آزمون نيز منفى اعلام مى‌گرديد. براى مقابله با اين تقلّب ورزشکاران، امروزه آزمون دوپينگ در خارج از زمان مسابقه نيز انجام مى‌شود. بنابراين در حال حاضر برنامهٔ آزمون مداوم تنها روش کنترل سوء‌مصرف داروها است.


در زمان مسابقه، ورزشکاران معمولاً به‌صورت تصادفى انتخاب مى‌شوند. به‌علاوه افرادى که رکوردهاى جهاني، ملى و منطقه‌اى را مى‌شکنند، مورد آزمايش قرار مى‌گيرند. آزمون‌هاى زمان مسابقه کليه رده‌هاى داروئى غيرمجاز را بررسى مى‌کنند، در حالى‌که آزمون خارج از مسابقه بيشتر براى تشخيص عوامل آنابوليک، هورمون‌هاى پپتيدي، عوامل پوشاننده (منجمله ديورتيک‌ها) و روش‌هاى غيرمجاز صورت مى‌پذيرد. تست‌هاى خارج از زمان مسابقه بيشتر بر روى ورزشکاران تيم‌هاى نمونه و ممتاز انجام مى‌شوند. در تيم‌هاى ورزشى امکان انجام آزمايش در جلسات تمرين تيمى وجود دارد. در ورزش‌هاى انفرادى مثل دو و ميداني، شنا و وزنه‌بردارى آزمايش مورد نظر مى‌تواند در خانه، محل کار يا محل انجام تمرين ورزشکار انجام پذيرد.