مفصل مچ پا از استخوان‌هاى درشت‌نى و نازک‌نى و قاپ ساخته شده است، اين مفصل از نوع قرقره‌اى يا لولايى است که داراى يک محور حرکتى مى‌باشد. حرکت‌هاى موجود از اين مفصل عبارتند از:

تاشدن

که در اين حالت پنجهٔ پا به سمت ساق پا کشيده مى‌شود، اين حرکت که توسط چهار عضله صورت مى‌گيرد، حرکتى قوى نيست و در بعضى از فعاليت‌هاى ورزشى مثل شناى قورباغه، راه رفتن و دويدن‌ها به‌کار مى‌رود، اين چهار عضلهٔ عمل‌کننده، همگى بر چند مفصل اثر دارند و عبارتند از نازک‌نى طرفي، ساقى قدامي، بازکنندۀ انگشتان پا، و بازکنندهٔ دراز شست. اين حرکت تا ۲۰ درجه معمولاً انجام مى‌شود.

حرکت دورسى فلکشن مچ پا
حرکت دورسى فلکشن مچ پا

بازشدن

که در اين حالت پنجهٔ پا از ساق پا دور مى‌‌شود و به عبارتى پنجه کشيده مى‌شود. در اين حرکت هشت عضله دخالت دارند که شش تاى آن بر چند مفصل اثر دارند و دو عضلهٔ کف پايى و دوقلو که بر مفصل زانو نيز اثر دارد، حرکتى است قوى که توسط عضلات پرقدرتى انجام مى‌شود و از نظر مکانيکى اين عضلات داراى موقعيت خوبى مى‌باشند، حرکت پلانتار فلکشن از حرکات بسيار مهم آدمى است که در راه رفتن، دويدن، پريدن و غيره به‌کار مى‌رود و در ورزش‌ها اهميت به‌سزايى دارد، عضلات عمل‌کننده براى اين حرکت عبارتند از، دوقلو،نعلي، نازک‌نى بلند، نازک‌نى کوتاه، ساقى خلي، تاکنندهٔ دراز انگشتان، تاکنندهٔ دراز شست پا و کف پايي. اين حرکت معمولاً تا ۴۸ درجه مى‌تواند انجام شود.

حرکت پلانتارفلکشن مچ پا
حرکت پلانتارفلکشن مچ پا

اينورشن

حرکتى قوى نيست ولى در ورزش‌هاى مختلف به‌کار مى‌رود، عضلات اينورتور در ورزش‌هايى چون دويدن و راه رفتن به‌صورت زيگزاگ به‌کار مى‌روند، اصولاً موقعى که بدن به يک طرف متمايل مى‌شود عضلات اينورتور دخالت مى‌کنند، در مواردى چون بازى‌هاى گروهي، تنيس، دو و ميداني، بدمينتون، بيسبال، فوتبال، و اسکى اين حرکت به چشم مى‌خورد و چهار عضلهٔ ساقى قدامي، ساقى خلفي، تاکنندهٔ دراز انگشتان، و تاکنندهٔ دراز شست در اين عمل دخالت دارند.

اورشن

اين حرکت نيز به‌مانند اينورشن در رشته‌هاى مختلف ورزشى به‌کار مى‌رود، معمولاً زمانى‌که يک پا حرکت اينورشن را انجام مى‌دهد، پاى ديگر حرکت اورشن را انجام مى‌دهد، مثلاً در دوهاى زيگزاگ يا دويدن‌ها از پهلو، يا کشيدن سنگينى بدن به يک طرف در رشته‌هاى ورزشى ذکر شده در بالا، گلف، اسکي، تنيس و غيره به‌کار مى‌رود. چهار عضله در حرکت فوق دخالت دارند که عبارتند از نازک‌نى کوتاه، نازک‌نى بلند، نازک‌نى طرفي، و بازکنندۀ طويل انگشتان پا.