يکى از مشکلات عمدهٔ ورزش خشونت است. روزنامه‌ها به اين مسأله شور و هيجان خاصى داده و سينما و تلويزيون به‌طور چشمگيرى آن را نمايش مى‌دهند. موارد خشونت در ميان ورزشکاران و تماشاگران رو به افزايش است. و خشونت در ورزش‌هاى داراى برخورد چون فوتبال و هاکى بيشتر است. زد و خوردها به‌‌طور مرتب اتفاق مى‌افتد، شيشه‌هاى نوشابه به ميدان بازى پرتاب مى‌شود، تماشاگران از جايگاه‌ها اخراج مى‌شوند، و اتهامات جنايى عليه ورزشکاران مطرح مى‌شود. همچنان‌که توماس تات‌کو (Thomas Tutko) روانشناس دانشگاه سن‌جويس گفته است: بيشتر اوقات رقابت‌هاى قهرمانى به جنگ تبديل شده است. يک روانپزشک هاروارد اشاره مى‌کند که در فوتبال (فوتبال آمريکايي) مربى بايد طورى بازيکنان را تحريک کند که احساس کنند نه تنها آنها مى‌توانند بکشند، بلکه بايد بکشند.


بعضى از کارشناسان اظهار مى‌دارند که افراد حرفه‌اى در ورزش الگوى قهرمانان آماتور هستند. بعضى نيز مى‌گويند که جنگ و جدال و مبارزه و ساير موارد خشونت که در گرماگرم بازى رخ مى‌دهند، نتيجهٔ طبيعى بازى در هنگام بالا رفتن ميزان آدرنالين ورزشکار هستند.


براى مقابل با مسألهٔ خشونت، راه حل ثابت و واحدى وجود ندارد. در مورد کنترل خشونت و اعمال اين کنترل را از طريق افراد عاشق ورزش و پاسدار ارزش‌هاى آن، يک توافق کلى وجود دارد. متخصصان اظهار مى‌دارند که خشونت بايد تقبيح شود. زيرا از بازى اصولى و اجراى عالى ممانعت به‌عمل مى‌آورد و يک عمل وحشيانه است. اغلب تماشاگران مايل نيستند به ورزشکاران آسيب وارد آيد. ولى آنها ميل هستند بازى تميز و زيبا، تکل‌ها سخت و برخوردهاى بدنى شديد را در بازى ببينند. اينها شالودهٔ بازى و ورزش است.


تاتکو اظهار مى‌کند که براى زدودن خشونت از بازي، بايد ساختار جرائم مورد بازبينى قرار گيرد. مثلاً اگر در بيسبال، پرتاب‌کننده، توپ را بر سر ضربه‌زننده بزند، به بازيکن ضربه‌زننده سه جايگاه به‌عنوان جريمه تيم مقابل تعلق گيرد.


بهترين و واقعى‌ترين راه حل خشونت، تغيير رفتار تمام افراد درگير است. اگر آرمان‌هاى بازى به همان نسبت که در کلمات و حروف قوانين هست در روح ورزشکار باشد و اگر شکست و غلبه بر حريف به بهترين طريق تحمل شود و به خواست ساير بازيکنان احترام گذاشته شود و اگر مربيان، تماشاگران، مؤسسات ورزشي، و عموم مردم از طرف بازيکنان حرفه‌اى و آماتور مورد تصديق قرار گيرند، خشونت از قلمرو بازى و صحنهٔ ورزش رخت بر خواهد بست.