با انقراض امپراتورى رم در غرب (۴۷۶ ميلادي) دوران تاريخى قرون وسطى فرا رسيد که بعدها به‌عنوان سال‌هاى سياه ناميده شد. البته اين دوران براى تربيت بدنى به هيچ‌وجه دوران سياهى نبود. تهاجم بربرهاى توتنى (Teutinic barbarians) به امپراطورى رم باعث احياى آن گرديد.


پيش از بررسى قرون وسطى لازم است که علت سقوط روم براى دانشجويان رشتهٔ تربيت بدنى تشريح شود. مورخان دلايل متعددى را براى اين سقوط ذکر مى‌کنند که مهمترين آنها انحطاط جسمانى و اخلاقى رمى‌ها بود. حل نشدن مسائله چون ازدواج و طلاق، ورزش‌هاى خونين، بازى توأم با خونريزى و انتحار که موجب تنزل ميزان جمعيت شد، اسراف، برده‌فروشي، اتلاف سرمايه‌هاى ملى که موجب تخريب اقتصاد و فساد اخلاقى مى‌شد، زندگى عياشانه، تبهکارى که موجب انحطاط سلامتى جسمى بود از مشخصات زندگى رمى‌ها بود. اين درس تاريخ در رم ثابت شد که: همچنان‌که براى تمدن‌هاى منقرض شده در طول تاريخ نيز پيش آمده بود، براى ملتى که مى‌خواهد پابرجا و مستحکم بماند، تحکيم مواضع اخلاقى و برازندگى جسمانى از ملزومات اساسى است.