سماع (موسیقی کرمانشاه) - شاه ابراهیمی، امرالله

امرالله شاه ابراهیمی

سماع (موسیقی کرمانشاه)

the music of kermanshahan

سایر هنرمندان: امرالله شاه ابراهیمی: آواز و تنبور

وبگردی