کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانى از شاخه‌هاى بارز بالندگى فرهنگ و تمدن و سايه گسترش دانش‌ها قوام آئين و استحکام باور ملت‌ها است. علم کتابخانه اولين بار توسط يونانى‌ها به‌کار برده شد و مقصود از آن جعبه کتاب بود و در معناى وسيع خود به محل ذخيره و نگاهدارى کتاب‌ها اطلاق مى‌شد و در طول تاريخ با توجه به گسترش دامنه موضوعى کتاب کتابدارى به‌روش سنتى آموزش داده مى‌شد و امروز با گسترش دستگاه‌هاى ارتباطى پيشرفته راه‌اندازى شبکه‌هاى ماهواره‌اى و مخابراتي، بهر‌ه‌گيرى از نظام‌هاى هوشمند و شبکه‌هاى جهانى وب، علم اطلاع‌رسانى و خدمات اطلاعاتى متحول گرديده و بهر‌ه‌گيرى از سيستم‌هائى چون پست الکترونيکي، گروه‌هاى مباحثه و خبرى موجب دگرگونى ارتباطات علمى گرديد و علوم کتابدارى و اطلاع‌رسانى در سطح جهانى در مواجهه با تکنولوژى جديد و تغيير شکل منابع اطلاعاتى از اهميت فراوانى برخوردار شده است.