در متن اين گزارش، بايد مطالب لازم در پاسخ به پرسش‌هاى زير نوشته شود:


- مشکل چيست؟


- چرا مورد بررسى قرار مى‌گيرد؟


- روش بررسى مشکل چيست و از چه جنبه‌هايى مورد بررسى قرار مى‌گيرد؟


- از چه زمانى و در چه وضعى و چگونه پديد آمده است؟


- به چه دلايلى مشکل پديد آمده است؟


- ابعاد و خصوصيات آن چيست؟


- اهميت مشکل تا چه حد است و تبعات آن چيست؟


- چه کسان‌ ديگرى بايد مشکل را بررسى کنند ( با چه تخصص‌هايى و از چه جنبه‌هاى ديگري)؟


- راه‌حل پيشنهادى چيست؟


- ساير راه‌حل‌ها کدامند؟


- زمان لازم براى پياده‌سازى راه‌حل چيست؟


- امکانات و محدوديت‌هاى پياده‌سازى راه‌حل کدامند؟


- نتايج قابل پيش‌بينى در جهت حل مشکل کدامند؟


تهيه‌کننده چنين متنى بايد متن را چنان تنظيم کند که پاسخ سؤالات فوق به روشنى از آن بدست آيد تا مديريت تصميم‌گيرنده بتواند تصميمات متناسب را اتخاذ کند.