گزارش تحقيق درسى

گزارش تحقيق درسي، گزارشى مطالعه‌اى است که دانشجو در چارچوب يک درس به پيشنهاد يا به تکليف استاد انجام مى‌دهد و هدف اصلى‌اش کسب آگاهى بيشتر پيرامون موضوع يا ايده‌اى است که استاد معمولاً مرتبط با محتواى درس، مطرح مى‌کند. اين‌گونه گزارش حداقل سه و معمولاً تا هفت منبع دارد که عمدتاً کتاب‌هاى درسى (و نه مقالات پژوهشي) هستند.


اجزاء و ساختار اين‌گونه گزارش عبارتند از:


۱. [جلد]


۲. صفحه سفيد


۳. صفحه عنوان (طبق طرح)


۴. [صفحه رعايت شئون فرهنگي] (و يا در بالاى پيش‌گفتار)


۵. پيش‌گفتار (در حد يک صفحه)


۶. صفحه (يا صفحات) فهرست مطالب


۷. صفحه (يا صفحات) فهرست شکل‌ها و جدول‌ها


۸. چکيده مؤلف با عنوان چکيده


۹. متن اصلى (حاوى بخش مقدمه ورود به مطلب و ساير بخش‌ها)


۱۰. [خلاصه هر فصل]


۱۱. نتيجه‌گيرى (به همين عنوان) حدود يک يا دو صفحه


۱۲. خلاصه کل مطلب (با عنوان خلاصه)


۱۳. پيوست‌ها (در صورت وجود) با شروع از صفحه حاوى کلمهٔ پيوست‌ها و در پى آن پيوست‌هاى شمار‌ه‌دار يا حرف‌دار


۱۴. فهرست منابع (تنظيم‌شده طبق روش استانده)


۱۵. صفحه سفيد


۱۶. [جلد]


طرح صفحه عنوان اين گزارش چنين است:معمولاً عنوان گزارش در‌شتر، نام استاد و دانشجو با حروف کوچک‌تر و بقيه باز هم با حروف ريزتر نوشته مى‌شوند.


درجه علامت < > و ذکر عبارت عنوان گزارش و ذکر عبارت نام استاد درس و غيره لازم نيست، تنها بايد اطلاع لازم در هر مورد را در جاى مناسب، نوشت. اگر گزارش تک‌شماره‌اى باشد. نيازى به درج شماره گزارش نيست. اگر گزارش بيش از يک ارائه‌کننده داشته باشد نام ارائه‌کنندگان، ترجيحاً به نظم الفبايى و معمولاً در يک سطر، نوشته مى‌شود. (اگر ارائه‌کنندگان هم‌سطح باشند).

گزارش پروژه درسى

در برنامه آموزشى بعضى از رشته‌هاى دانشگاهي، به‌ويژه رشته‌هاى فني، درس‌هايى وجود دارد که پروژه‌دار هستند. دانشجو بايد علاوه بر گذراندن آزمون‌هاى درس، يک و گاه بيش از يک پروژه هم در کادر همان درس انجام دهد. هدف از انجام چنين پروژه‌اى اساساً اين است که دانشجو يا کاربرد بعضى از مفاهيم مهم‌تر درس در عمل آشنا شده، آنها را در يک پروژه علمى بکار ببرد. از اين‌رو تعيين موضوع چنين پروژه‌اى کارى است ظريف و مدرس بايد با دقت و توجه کافى به جنبه‌هاى آموزشى پروژه و مفاهيم اساسى و هدف اصلى درس، موضوع مناسب را انتخاب کند. بديهى است که دانشجو هم بايد مفاهيم درس را به‌درستى و روشنى درک کرده باشد تا بتواند از آن مفاهيم در انجام پروژه استفاده کند. پروژه درسى معمولاً ماهيت فنى و عملى دارد اما گاه ممکن است نظرى هم باشد که در اين‌صورت بهتر است آن‌را تحقيق يا مطالعه بيشتر در کادر يک درس ناميد.


انجام يک پروژه فني، هرچند آموزشى باشد، مراحلى دارد که منطقاً بايد به دانشجوى رشته فني، آموزش داده شود. اين نوع پروژه داراى يک و گاه بيش از يک گزارش است که بايد توسط دانشجو تنظيم و به مدرس مربوطه تسليم شود. محتواى بخش ميانى چنين گزارشى بستگى به ماهيت و نوع کار درخواست‌شده و گستردگى پروژه دارد و در اساس نوعى متن علمى - فنى است.


صفحه عنوان هم به همان صورت صفحه عنوان گزارش قبلى است. فقط به جاى <عنوان درس> بايد نوشت: <پروژه درسِ : عنوان درس>

گزارش کارآموزى

منظور از درس کارآموزي‌ در رشته‌هاى فنى براى برنامه‌ريزان و نيز مهندسين باتجربه کاملاً روشن است. اما شايد دانشجوى رشته فنى از هدف اين درس آگاهى بسنده نداشته باشد. از اين‌رو از باب ياد‌آورى و تأکيد مى‌گوئيم که هدف از کارآموزي، به‌ويژه در رشته‌هاى فنى - مهندسى منطقاً اين نيست که کارآموز در مدتى که در محيط کار بسر مى‌برد، پروژه‌اي را به‌منظور ايجاد يک توليد، آغاز و به‌انجام برساند و يا اساساً سيستمي را طراحى و پياده‌سازى کرده، تحويل بدهد و يا سيستمي را تحويل بگيرد و مسؤوليت‌ نگهدارى آن را عهده‌دار شود. بلکه فرض اين است که کارآموز در يک تيم موجود کارى و مشغول به انجام يک پروژه يا اجراى طرح، پذيرفته مى‌شود و از نزديک با کار آنها آشنا شده، با مسائل و مشکلات اجراى پروژه برخورد مى‌کند و البته مى‌تواند همکارى‌هاى ممکن نيز با تيم داشته باشد. ميزان و سطح همکارى بستگى دارد به اين‌که کارآموز تا چه حد از سوى افراد تيم در محيط کار هدايت شود و تا چه حد بتواند خود را با محيط کارى تطبيق دهد. بنابراين کارآموز به محيط کارى بيرون از مل تحصيل اعزام مى‌شود تا کار بياموزد. نه‌ اين‌که عهده‌دار انجام کارى بشود که قرار است در محيط کارى انجام پذيرد. و اگر هم بايد در انجام کارى مشارکت کند، اين مشارکت حتماً به‌صورت هدايت‌شده و تحت‌نظر خواهد بود و کنندهٔ اصلى کار نيست.