مزاياى استفاده از فيلم‌هاى متحرک

فيلم‌هاى متحرک از غنى‌ترين منابع آموزشى به‌شمار مى‌روند. و استفاده از فيلم‌هاى متحرک داراى مزايا و امتيازات زيادى مى‌باشد که تعدادى از اين مزايا و امتيازات به‌شرح زير است:

تکثير

گرچه هزينه مقدماتى تهيه يک فيلم بسيار زياد است، ولى وقتى که تعداد زيادى از يک نسخه مورد نياز باشد، اين هزينه را کاهش مى‌دهد. به‌هر حال هزينه تکثير بستگى به توليد، اندازه فيلم و عوامل متعدد ديگرى دارد.

قابليت تحرک

در مقياس کوچکتر، تحرک يک دوربين فيلمبردارى بيشتر از يک دوربين تلويزيونى است.

استاندارد

استاندارد کردن فيلم‌هاى متحرک قبلاً به‌طور کلى صورت گرفته است. اين استاندارد در همه‌جاى دنيا يکسان است (برخلاف تلويزيون). يک فيلم ۱۶ و ۸ ميليمترى مى‌تواند با اطمينان خاطر از پيداکردن پروژکتور مناسب براى نمايش فيلم به هرکجاى دنيا فرستاده شود.

نقاشى متحرک

معمولاً نقاشى متحرک با استفاده از فيلم ساده‌تر و ارزان‌تر بوده و پايدارى تصويرى در دوربين‌هاى تلويزيونى براى تهيه نقاشى‌هاى متحرک معمولاً مناسب است.

نگهدارى و تعمير

نگهدارى و تعمير دوربين‌هاى فيلمبردارى و تلويزيونى هر دو احتياج به مراقبت تخصصى دارد. اگر براى نگهدارى تجهيزات فيلمبردارى و ضبط تلويزيونى خود قادر به استفاده از وجود تکنيسين نيستند، لازم است دراين‌باره با شرکت‌هاى ذيربط انعقاد قرارداد نماييد. به هر حال و به‌طور کلى ازحيث دسترسى به امکانات تعمير و نگهدارى تجهيزات فيلمبردارى از امکانات بيشترى برخوردار هستند.

نکات عمده در انتخاب فيلم

۱. فيلم حاوى نکات و مطالب آموزشى باشد.


۲. مطالب و محتواى فيلم با ميزان معلومات شاگردان هماهنگى داشته باشد.


۳. در تهيه آن علايق آموزشى و تفريحى و نيازهاى شاگردان درنظر گرفته شده باشد.


۴. حاوى هدف‌هاى قابل توجه آموزشى باشد.


۵. با برنامه تحصيلى شاگردان متناسب باشد.


۶. بيننده را به تفکر و پژوهش وادارد.


۷. در آن مسائل بصورت واقعى و حقيقى عنوان شده باشد.


۸. حاوى اطلاعات جديد باشد.


۹. طول فيلم با وقت کلاس و توانايى شاگردان متناسب باشد.

نکات مهم آموزشى در استفاده از فيلم

۱. قبل از نمايش فيلم از محتواى فيلم اطلاع کافى داشته باشيد و بدانيد که آن فيلم بخصوص، چه چيزى را به شاگردان شما خواهد آموخت. متعاقباً رابطه متن فيلم را با محتواى کتاب‌هاى درسى و جزوات درنظر بگيريد. سعى کنيد که قبل از نمايش فيلم، عنوان آن را يادداشت کرده و خلاصه‌اى از متن و موضوع آن را تهيه کنيد.


۲. شناخت فيلم قبل از نمايش آن براى شاگردان نيز ضرورى است. قبل از نمايش درباره محتواى متن، و هدفى که از نمايش آن داريد با شاگردان خود صحبت کنيد.


۳. سعى کنيد که سؤالاتى را در رابطه با محتواى فيلم تهيه‌کرده و قبل از نمايش بين شاگردان خود توزيع کنيد. ضمناً آنها را در پيداکردن پاسخ سؤالات در اثناى مشاهده فيلم برانگيزيد.


۴. چنانچه در تهيه فيلم از تکنيک‌هاى خاص فيلمبردارى که فکر مى‌کنيد موجبات گمراهى شاگردان را فراهم مى‌کنند استفاده شده است، قبل از نمايش آنها به شاگردان خود گوشزد کنيد.


۵. هدف از نمايش و مشاهده فيلم را به شاگردان خود بگوييد و به آنان تذکر دهيد که انتظار داريد آنها چه چيزى را در اثر مشاهده فيلم ياد بگيرند.


۶. چنانچه فيلم شما ناطق باشد، مثل ديگر شاگردان به تماشاى آن بنشينيد. فراموش نکنيد که صحبت شما در اثناى نمايش اينگونه فيلم‌ها امکان‌پذير نيست، مگر اينکه نمايش فيلم را براى لحظاتى متوقف کنيد.


۷. هرگز در اثناى نمايش فيلم، محل را ترک نکنيد زيرا نمايش فيلم براى شاگردان از حالت جدى خارج مى‌شود.


۸. چنانچه فيلم شما صامت باشد، هرگاه که لازم دانستيد درباره مطالب توضيح بدهيد. براى اين کار مى‌توانيد از چوب مربى استفاده کنيد.

مراقبت از فيلم

استفاده از فيلم‌هاى کهنه، کثيف و داراى خراش منتج به نتايج مطلوبى نخواهد شد. تميز و مرتب نگهداشتن فيلم‌ها به دوام و نمايش بهتر آنها کم مى‌کند.

ميزان مطلوب نور براى نمايش فيلم

فراموش نکنيد که به‌خاطر جلوگيرى از حالت خمودگى و خواب‌آلودگى شاگردان و امکان برداشتن نت، تاريک‌کردن مطلق اتاق درهنگام نمايش فيلم ضرورتى ندارد. درمورد ميزان مطلوب نور درهنگام نمايش، نتيجه مطالعاتى که توسط جامعه مهندسين فيلم صورت گرفته است آن را معادل يک‌دهم فوت کندل گزارش گرده است. اين نور معادل آن مقدار از نور است که مى‌توان در پناه آن يک روزنامه معمولى را با اشکال مطالعه کرد.


اتاقى که فيلم در آن نمايش داده مى‌شود نبايستى داراى روزنه ديگرى جهت ورود نور باشد. اين اماکن نبايستى داراى پهنا و يا درازاى زياد باشند زيرا در حالت اول اشخاصى که در اطراف نشسته تصاوير را روى پرده کج مى‌بينند و حالت دوم موجب انعکاس صدا مى‌شود. استفاده از گونى و چسبانيدن پارچه روى ديوار، سقف و حتى پنجره‌ها تا حدودى موجب رفع اين نقيصه خواهد شد.

کارتريج‌هاى فيلم‌هاى ۸ ميليمترى

تحولاتى که در سال‌هاى اخير در زمينه رسانه‌هاى آموزشى صورت گرفته است بر هيچ فرد صاحب‌نظر پوشيده نيست. يکى از اينگونه تحولات، ظهور کارتريج‌هاى فيلم‌هاى ۸ ميلى‌مترى و پروژکتور نمايش آنها است که مى‌تواند در آموزش انفرادى و گروهى نقش مهمى را ايفا نمايد. اين حلقه فيلم‌ها که داخل محفظه‌اى قرار دارند مى‌توانند به‌راحتى داخل پروژکتور قرار گرفته و بدون آنکه احتياجى به پيچيدن فيلم باشد، مکرراً مورد استفاده قرار گيرند. طول اينگونه فيلم‌ها حداکثر تا ۶۰ فوت و با سرعتى معادل ۱۶ فريم در ثانيه نمايش آنها حدود سه تا پنج دقيقه به‌طول مى‌انجامد. معمولاً هريک از اين کارتريج‌ها را به ‌مطلب بخصوصى اختصاص مى‌دهند.


با استفاده از نوع ديگرى از اين پروژکتورها مى‌توان با قراردادن کارتريج در داخل پروژکتور تصوير را روى صفحه مخصوص که شبيه صفحه تلويزيون است در روشنايى معمولى و بدون استفاده از پرده مشاهده کرد.