به‌طور ساده، سيستم مدار باز همان سيستم انتقال امواج تلويزيونى ازطريق فرستنده‌ها و مشاهده برنامه‌ها ازطريق گيرنده‌هاى تلويزيونى در منازل است. برعکس، در سيستم تلويزيونى مداربسته، کابل‌هاى مخصوص، خطوط تلفنى و يا ميکروويو ارتباط گيرنده را با مرکز توليد و پخش مرتبط مى‌سازند.


استفاده از بيش از يک کانال در آنِ‌‌واحد، ازطريق بهره‌گيرى از سيستم تلويزيونى مدارباز امکان‌پذير نيست ولى با استفاده از سيستم مداربسته، مى‌توان در آنِ‌‌واحد چندين درس مختلف را در اختيار کلاس‌هاى گوناگون قرار داد. از اين نظر در چند ساله اخير، مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى ديگر از اين خصوصيت بهره گرفته و در روز بيش از ۳۰ درس مختلف را در کليه سطوح تهيه و پخش مى‌نمايند. سيستم مداربسته قادر به پخش برنامه‌هاى تلويزيونى مدارباز از طريق گرفتن امواج از راه هوا نيز مى‌باشد.