براى نمايش مواد آموزشى نورتاب، در دست داشتن صرف پروژکتور و مواد نمايشى براى برقرارى يک ارتباط صحيح کافى نيست بلکه وجود پرده نمايش نيز لازم است. پرده‌هاى نمايشى از چند نظر تقسيم‌بندى مى‌شود:

تقسيم‌بندى از حيث چگونگى قرارگرفتن سطح پرده

۱. پرده‌هايى که داراى سطح منحنى بوده و بيشتر در سينماها مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


۲. پرده‌هايى که داراى سطح مسطح بوده که بيشتر در اماکن آموزشى مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گيرند.

تقسيم‌بندى از حيث وسيله استقرار

۱. پرده‌هايى که به ديوار متصل‌ شده و هنگام استفاده پايين کشيده شده و در مواقعى که از آنها استفاده نمى‌شود، لوله ‌شده و در بالاى ديوار قرار مى‌گيرند.


۲. پرده‌هايى که با استفاده از سه‌پايه پرتابل مستقل مى‌شوند. اينگونه پرده‌ها را در هرکجا که لازم باشد مى‌توان قرار داد.


۳. پرده‌هايى که با رنگ‌آميزى قسمتى از ديوار در اختيار قرار مى‌گيرند. اينگونه پرده‌ها در مواقعى که مورد استفاده قرار نمى‌گيرند به‌وسيله تابلوهاى گچى متحرک پوشيده مى‌شوند.

تقسيم‌بندى ازحيث جنس و ميزان انعکاس نور

پرده‌هاى نيمه‌شفاف

پرده‌هاى نيمه‌شفاف از موادى که قسمتى از نور را از خود عبور مى‌دهند ساخته مى‌شوند. جنس اينگونه پرده‌ها معمولاً از پارچه و يا کاغذهاى طراحى و نظير آنها درنظر گرفته مى‌شود. در استفاده از اين پرده‌ها برخلاف انواع يادشده در بالا، پروژکتور در پشت پرده قرار گرفته و تصوير را بر سطح پرده منعکس مى‌کند. استفاده از اين پرده‌ها در نمايشات پنجره‌اي، آگهى‌ها و گروه‌هاى کوچک مناسب است.

پرده‌هاى مات

پرده‌هاى مات با سطح کدر

جنس اين نوع پرده‌ها از پارچه، پلاستيک، لاستيک و يا ترکيبات مختلف چوب درنظر گرفته مى‌شود. چون اين پرده‌ها از زاويه نسبتاً وسيعى قابل رؤيت هستند، بينندگان مى‌توانند در سطح گسترده‌اى نشسته و از نمايش بهره‌مند شوند. بنابراين، اين نوع پرده‌ها براى استفاده از اتاق‌هاى نسبتاً وسيع و پهن مناسبت‌تر هستند.

پرده‌هاى مات با سطح پوشيده از ذرات فلزات

اين پرده‌ها که سطح آنها از ذرات ريز آلومينيوم، نقره و يا ساير فلزات پوشيده شده است داراى قدرت انعکاس بيشتر از پرده‌هاى کدر هستند ولى از آنجايى که تيره‌ شده و گاهى سايه‌ها و لکه‌ها به‌راحتى آنها را از جلا مى‌اندازد چندان مفيد نيستند.

پرده‌هاى مات با سطح پوشيده از ذرات متبلور

در مقايسه ميزان نور انعکاسي، از اين پرده‌ها بيشتر از انواع يادشده در بالا است، ولى برعکس زاويه ديد آنها بسيار کمتر است. بنابراين برخلاف پرده‌هاى کدر براى اتاق‌ها و سالن‌هايى که طول زيادى دارند مناسب‌تر هستند.