فراهم‌کردن مقدمات

براى انجام ‌دادن هر کارى نياز به اين است که مقدمات کار را فراهم کرد . در مورد استفاده از فيلم‌ استريپ نيز بايد مقدمات کار را فراهم کرد. اين مقدمات عبارتند از:

انتخاب فيلم استريپ

انتخاب فيلم استريپ مى‌بايستى براساس موضوع و متن درس بوده و با آن ارتباط مستقيم داشته باشد. قبل از استفاده از فيلم‌استريپ ارزيابى آنها ضرورى است.

ديدن فيلم استريپ

بازبينى قبلى فيلم استريپ اين امکان را به شما مى‌دهد تا با نقاط مثبت و منفى آن آشنا شده و نکاتى را که بايستى در سرکلاس با شاگردان درميان بگذاريد يادداشت کنيد.

آماده‌سازى کلاس

آماده‌ کردن شاگردان براى ديدن فيلم استريپ به فهم موضوع مورد بحث کمک مى‌کند. هدف از ديدن فيلم استريپ و مسائلى را که ضمن آن مورد بحث قرار خواهد داد، با شاگردان درميان بگذاريد، بعلاوه درباره لغات، عبارات و تصاوير مشکل توضيح دهيد.

آماده ‌کردن ماشين

پروژکتورهاى دستى فيلم استريپ ازحيث ظاهر و گاهى جزئيات مکانيکى با يکديگر متفاوت هستند. بعضى از اين پروژکتورها امکان استفاده از اسلايد و فيلم استريپ را با يک دستگاه واحد ميسّر مى‌سازند. با توجه به نکاتى که در زير مورد بررسى قرار خواهد گرفت و با استفاده از راهنماهاى ارائه ‌شده از طريق هر کارخانه سازنده که همراه ماشين‌ها عرضه مى‌شوند، آن را براى استفاده آماده کنيد.


الف - هميشه ماشين را براى استفاده از جعبه آن خارج کنيد. آن را روى يک پايه محکم قرارداده و آن را به برق متصل کرده و حامل فيلم استريپ را روى دستگاه قرار دهيد.


ب - لامپ پروژکتور را روشن‌ کرده و پايه‌هاى جلويى آن را به‌ اندازه مورد نظر خود بالا بياوريد و پروژکتور را براى اندازه مطلوب تصوير به جلو و عقب حرکت دهيد.

مشاهده ‌کردن فيلم استريپ

۱. فيلم استريپ را در حامل قرار دهيد. براى اطمينان از صحت کار، پروژکتور را رو به پرده قرارداده و عنوان آن را بخوانيد و فيلم استريپ را به آرامى داخل کانال فيلم فشار دهيد تا زمانى که متوقف شود. به‌آرامى به فشاردادن فيلم ادامه داده و در همان حال دکمه مخصوص جلو برنده فيلم را بچرخانيد.


۲. زمانى که به يک فريم، عنوان و يا تصاوير تنظيم‌شده بر روى پرده دست يافتيد، به کار تنظيم ادامه بدهيد تا به يک تصوير کاملاً خوانا و روشن دست‌ يابيد.


۳. چنانچه تصوير بين دو فريم قرارگرفته و يا در مرکز پرده قرار نگرفته باشد، آن را با دکمه کنترل کننده مخصوص ميزان کنيد. اين کار در ماشين‌هاى مختلف به‌طور متفاوتى صورت مى‌گيرد. در بعضى از آنها از اهرمى استفاده مى‌شود که با بالابردن آن مى‌توان کار کادرگيرى تصوير را انجام داد.


۴. دکمه حرکت‌دهنده فيلم را براى تعويض تصوير بر روى پرده بچرخانيد. در بسيارى از پروژکتورها مى‌توان فيلم استريپ را به هر دو طرف جلو و عقب حرکت داد. فيلم را از قابى به قاب ديگر با سرعت حرکت دهيد.

جمع ‌کردن پروژکتور

۱. کابل اتصال برق را حلقه ‌کرده و به‌طور مرتب کنار بگذاريد.


۲. عدسى را به داخل پروژکتور بکشيد و پايه‌هاى ماشين را ميزان کنيد.


۳. مطمئن شويد که فيلم استريپ داخل جعبه و يا حامل باقى نمانده است.


۴. از نظر قراردادن تمام ملزومات در داخل جعبه مطمئن شويد.

شرکت دادن شاگردان در نمايش

مسلماً مشاهده تصوير فيلم استريپ بر روى پرده براى شاگردان نوعى انگيزش را به آنان مى‌دهد تا نسبت به موضوع موردبحث از خود علاقه و توجه نشان بدهند. بنابراين پس از ايجاد چنين نگرشي، فرصت مناسب را براى بحث و اظهارنظر آنان فراهم سازيد.

بحث پس از نمايش

هرگز موضوع موردبحث را پس از ديدن فيلم استريپ به‌دست فراموشى نسپاريد. به‌منظور يادگيرى بيشتر با استفاده از ديگر رسانه‌هاى آموزشى به تعقيب آن بپردازيد. توصيه مى‌شود که به سؤالات خود و پاسخ‌هايى که ازجانب شاگردان ارائه مى‌شود جنبه ارزيابى بدهيد. بدين وسيله براى شما روشن خواهد شد که شاگردان تا چه حد از نمايش فيلم استريپ، فراگرفته‌اند. مسلماً چنانچه مشاهده کنيد که عده‌اى از شاگردان هنوز موضوع موردبحث را خوب درک نکرده‌اند، آنها را به مشاهده مجدد فيلم استريپ راهنمايى خواهيد کرد.