۱. ارائه و نمايش موضوعى واحد، در يک زمان و به‌طور روشن براى کليه شاگردان ميسّر است.


۲. نشان‌دادن تصاوير ممکن است براى شاگردان جالب ‌بوده و موجبات جلب توجه آنها را فراهم کرده‌ و انگيزه يادگيرى را در آنها تقويت کند.


۳. در آنها مى‌توان تصاوير را به هر اندازه که لازم باشد برروى پرده ثابت نگه داشت.


۴. استفاده از آنها مستلزم تاريک کردن مطلق اتاق نمايش و يا کلاس نيست.


۵. قيمت پروژکتورهاى نمايش‌دهنده آنها به‌نسبت ديگر دستگاه‌ها و وسايل برقى کمتر است.


۶. کاربرد آنها در هر دوره‌اى از تحصيلات، از کودکستان تا دانشگاه امکان‌پذير است.