صرف‌نظر از تفاوت‌هاى ظاهري، تمام پروژکتورهاى اسلايد داراى ساختمان مشابهى ازحيث ترکيب و ساخت کلى هستند. عناصر اصلى تشکيل‌دهنده يک پروژکتور اسلايد عبارتند از:

سيستم نورى

سيستم نورى قسمت مهمى است در ساختمان پروژکتورهاى اسلايد که کار تأمين نور و تنظيم تصوير برروى پرده را برعهده دارند. سيستم نورى خود از چند قسمت تشکيل شده است:


- لامپ پروژکتور: که منبع نورى پروژکتور محسوب مى‌شود.


- رفلکتور و عدسى‌هاى همگرا: که نور را به‌طرف عدسى تصوير هدايت مى‌کنند.


- عدسى تصوير: خواه از نوع عدسى‌هاى زوم برشي و يا معمولى که تصوير را برروى پرده منعکس مى‌کند.


- قسمت تنظيم‌کننده: که تصور را بر روى پرده تنظيم مى‌کند. اين کار ممکن است با چرخانيدن عدسي، يا چرخانيدن دکمه مخصوص تنظيم، يا فشار دکمه تنظيم کنترل از راه دور انجام پذيرد.

حامل‌هاى اسلايد

حامل‌هاى اسلايد بخشى از ساختمان پروژکتور است که به‌منظور قرارگرفتن اسلايدها در درون آن بکار مى‌رود و دو نوع دارد:


- حامل‌هاى تک‌اسلايدى: که ممکن است به‌طور دائمى برروى پروژکتور تعبيه‌شده و يا در خارج از پروژکتور نگهدارى شده و در مواقع لازم بر روى پروژکتور قرار گيرند.


- حامل‌هاى چند اسلايدى: که براى هر دو منظور نگهدارى اسلايد و نشان دادن آن بکار گرفته مى‌شوند. اين حامل‌ها که به دو نوع مکعبي و دوراني تقسيم مى‌شوند مى‌توانند تعداد زيادى اسلايد را در خود جاى دهند. ظرفيت حامل‌هاى مکعبى متغير بوده ولى حامل‌هاى دورانى قادرند تا ۱۴۰ اسلايد را دربر گيرند. اين حامل‌ها برحسب ساختمان پروژکتور به‌طور افقى و يا عمودى روى آن قرار مى‌گيرند. در اين حامل‌ها، شکاف‌ها براى سهولت جاى دادن اسلايدها داراى شماره هستند.

قسمت‌هاى کنترل‌کننده

قسمت کنترل‌کننده، همان‌طور که از نام آن مشخص است کنترل دستگاه پروژکتور را برعهده دارد. اين قسمت خود از چند بخش تشکيل شده است:


- کليد لامپ و پنکه: که موتور پنکه و لامپ پروژکتور را بکار مى‌اندازد. در بعضى از پروژکتورها مى‌توان با انتخاب هريک از حالات زياد و يا کم ‌شدت نور لامپ را برحسب دلخواه تغيير داد.


- کليد تعويض اسلايد: که ممکن است بر روى بدنه ماشين تعبيه‌شده و يا توسط کابل کنترل از راه دور به آن متصل باشد. در بعضى از پروژکتورها که شامل انواع تک‌اسلايدى نيز مى‌شود، حامل اسلايد توسط دست حرکت داده مى‌شود اما در انواع جديد ماشين‌ها اين کار با استفاده از دکمه صورت مى‌گيرد. در اين پروژکتورها حرکت اسلايدها به‌طرف جلو و عقب هردو ميسّر است.


- دکمه رهاکننده حامل: که برداشتن سينى را براى گذاشتن اسلايد در آن امکان‌پذير مى‌سازد.


- دکمه بالابرنده: که بالا و پايين بردن قسمت جلويى ماشين را به‌منظور تابش مستقيم نور به پرده ميسر مى‌سازد.


- مخزن نگهدارى کابل: که ممکن است در قسمت زير و يا پهلوهاى پروژکتور تعبيه شده باشد.