پروژکتور اوپک يکى از دستگاه‌هاى برقى است که مى‌تواند عکس‌ها، نوشته‌ها، حتى بعضى اجسام سه ‌بعدى کوچک را برروى پرده منعکس نمايد. چون اين دستگاه قادر به بزرگ ‌کردن تصاوير است، مى‌توان از اين خاصيت براى بزرگ کردن آنها نيز استفاده کرد. اين روش مخصوصاً براى بزرگ‌ کردن نقشه‌هاى جغرافيايى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. علاوه بر خاصيت بزرگ‌نمايي، اين دستگاه قادر به معرفى جنس و رنگ اشيا نيز هست. بنابراين مى‌توان از آن براى نمايش نمونه‌هاى چاپ رنگي، پارچه‌هاى الوان، نقشه‌ها و آگهى‌ها استفاده کرده و درباره خصوصيات آنها به تبادل‌نظر پرداخت.


با استفاده از اين دستگاه مى‌توان کارهاى فردى و گروهى شاگردان را معرفى کرده، تصاوير و صفحاتى از کتاب‌هاى قطور را به ‌حضار نشان داد و تمرينات درسى شاگردان را در معرض ارزيابى و قضاوت ديگران قرار داد. از اين دستگاه براى نمايش مطالب روزنامه‌ها و مجلات، جهت آغاز بحث‌هاى کلاسى نيز بهره‌بردارى مى‌شود.

نکات مهم در استفاده از پروژکتور اوپک

۱. براى دستيابى به يک تصوير روشن و واضح بايستى اتاق را کاملاً تاريک نمود.


۲. در صورت استفاده از تصاوير و صفحات نازک، براى جلوگيرى از تغيير مکان آنها قطعه شيشه‌اى را بر روى آنها قرار داد.


۳. تصاوير و يا مطالب را مى‌توان بر روى صفحه پروژکتور قرار داده و با نشان دادن هريک از آنها، آن را از روى بقيه برداشت.


۴. تصاوير و مطالب را مى‌توان به‌صورت سريالا بر روى کاغذ چسبانيده و آنها را از ابتدا تا انتها، از زير پروژکتور عبور داد.


۵. براى نمايش تصاوير کوچک مى‌توان آنها را بر روى قطعه شيشه و يا مقوايى چسبانيده و آنها را زير دستگاه قرار داد.

مزاياى استفاده از پروژکتور اوپک

۱. استفاده از اين پروژکتور نمايش مدارکى را که ابعاد آنها حداکثر ۳۰٭۳۰ سانتيمتر است امکان‌پذير مى‌سازد.


۲. موادى که همراه آن بکار مى‌روند ارزان‌قيمت هستند.


۳. استفاده از آن نياز به تدارک چندانى ندارد.


۴. بزرگ کردن تصاوير کوچک توسط آن به‌راحتى امکان‌پذيراست.


۵. بهره‌گيرى از آن بسيار ساده است.

محدوديت‌هاى استفاده از پروژکتور اوپک

۱. حمل‌ونقل پروژکتور به خاطر سنگينى و بزرگى حجم آن قدرى مشکل و پرزحمت است.


۲. نمايش تصاوير و نوشته‌ها را ازطريق استفاده از آن به اماکن کاملاً تاريک نياز دارد که خود مانع از برقرارى کى ارتباط مؤثر و سازنده است.


۳. چون حرارت لامپ آن زياد است موجب چروک خوردن اجسام پلاستيکى مى‌شود.


۴. تعويض مواد بر روى صفحه نسبتاً مشکل است.


۵. شفافيت و روشنى تصاوير حاصله ازطريق استفاده از اين پروژکتورها يک ‌پانزدهم شفافيت حاصله ازطريق استفاده از پروژکتور اوورهد است.