امروزه بسيارى از معلمان علاقه‌مند به شنيدن سريع سخنرانى‌هاى ضبط‌شده هستند. اين تکنيک را که مى‌توان تکنيک نطق‌هاى فشرده نام نهاد به امکان امکان مى‌دهد تا سخنرانى را با سرعت معمولى (معادل ۱۰۰ تا ۱۲۵ کلمه در دقيقه) ضبط کرده و با سرعتى بيشتر از آن بدون آنکه به کيفيت صدا لطمه‌اى وارد شده و يا از تعداد کلمات کاسته شود پخش نماييم. اين کوتاه‌ شدن مدت‌ زمان پخش ازطريق اديت اتوماتيک فواصل بين کلمات ميسّر مى‌شود.


با استفاده از اين تکنيک مى‌توان تعداد کلمات پخش‌‌شده را تا ۴۰۰ کلمه در دقيقه افزايش داده و درنتيجه زمان پخش را کوتاه نمود. ولى نبايستى فراموش کرد که هرچه سرعت پخش بيشتر شود فهميدن مطالب به‌نسبت حد معمولى و زمان کاهش خواهد يافت.


ظاهراً استفاده از اين تکنيک براى کسانى که با زمينه مطالب مندرج در مواد آشنا هستند بسيار مطلوب است. درحالى که بهره‌گيرى از يک سرعت متوسط پخش براى تمرکز برروى مواد براى کسانى که با زمينه محتوا نيز آشنا نباشند مناسب به‌نظر مى‌رسد. در مقابل اين تکنيک زيادکردن فاصله زمانى بين کلمات و حتى قسمت‌هاى مختلف يک کلمه نيز توسط بعضى از ضبط‌صوت‌ها ميسّر خواهد بود.