نقشه‌ها تصاويرى از بخش‌هاى مختلف سطح زمين يا ساير کره‌هاى آسمانى هستند. هر بخش از نقشه مطابق اصل آن در طبيعت است ولى با مقياس کوچکتر. مقياس نقشه‌ها معمولاً در پايين آنها بصورت کسر يا ميزان نوشته شده است.


در رسم نقشه‌ها علاوه بر استفاده از اصول نقشه‌برداري، از رنگ و سمبل‌هايى نيز استفاده مى‌شود. سمبل‌هاى استفاده‌شده در نقشه معمولاً درکنار نقشه نوشته‌شده و توضيح‌هاى مربوط به هرکدام درمقابل آنها مى‌آيد. گرچه به‌نظر مى‌رسد که کاربرد اصلى نقشه در درس جغرافيا است ولى در کليهٔ دروس مى‌توان از نقشه استفاده نمود.


کره جغرافيايى - يکى از وسايل کمک‌آموزشى که بيشتر در درس جغرافيا مورد استفاده قرار مى‌گيرد، کره جغرافيايى است که در اندازه‌ها و فرم‌هاى متفاوت ساخته مى‌شوند.