يکى ديگر از جنبه‌هاى ديدارى در برقرارى ارتباط، حالت، چگونگى و کيفيتي است که بدن فرستندهٔ پيام به‌خود مى‌گيرد. به‌صورت ساده، منظور چگونگى و ترتيب قرارگرفتن استخوان‌ها، عضلات و به‌طور کلى فيزيک بدن هنگام برقرارى ارتباط است.


چنانچه حالت بدن، راحت‌ترين نوع بهره‌گيرى از آن را دارا باشد، وضعيت بدن در کيفيت مطلوبى قرار دارد. سؤالات زير به تصميم‌گيرى شما کمک مى‌کند:


۱. آيا شما مى‌توانيد به‌راحتى و آزادانه و به‌طور عميق نفس بکشيد؟


۲. آيا شما قادريد به آرامى ولى با قدرت سخن بگوييد؟


۳. آيا شما قادر به استفاده از دست‌ها و بازوها، شانه‌ها، تنه و سر خود به‌آسانى هستيد؟


۴. آيا شما مى‌توانيد سريع ولى باوقار راه برويد؟


۵. آيا شما به‌راحتى مى‌توانيد مطابق ميل خود بايستيد، بنشينيد و راه‌ برويد؟


چنانچه پاسخ به سؤالات فوق مثبت باشد، حالت بدنى شما براى صحبت‌کردن و ايراد سخنرانى رضايتبخش است. يک وضعيت خوب يک آمادگى فيزيکى مناسب است. به‌عبارت ديگر، يک وضعيت خوب آن ترتيب و کيفيت بدنى است که شما را به حداکثر بهره‌گيرى از بدن خود يارى مى‌دهد.


به‌هر حال ممکن است شما نيز مانند بسيارى از مردم داراى عادات ناخوشايند بدنى باشيد بنابراين بهترين وضعيت‌ها به‌نظرتان نامطلوب جلوه مى‌کند. يکى از بدترين حالات وضعيت، خميدگى پشت است. چنانچه شما طورى بايستيد که پشتتان خميده و سرتان به‌طرف جلو متمايل باشد شما تنفس خود را با فشار بر قفسهٔ سينه و دنده‌ها به‌طرف شکم محدودتر مى‌کنيد. نتيجه اين کار ممکن است منجر به عدم رسايى صدا و عدم توانايى شما در کشش آن تاحدى که نياز داريد باشد. حتى ممکن است اين عمل اختلالى در کار حنجره شما بوجود آورد که منجر به صدايى غيرقابل انعطاف و يکنواخت بشود که براى شما و شنونده، هردو ناخوشايند خواهد بود.


چنانچه ستون فقرات شما داراى حالتى خميده باشد، همانطور که براى سلامتى شما مضر است در صحبت کردن شما نيز تأثير خواهد داشت. به‌همين ترتيب چنانچه ستون فقرات شما در قسمت وسط داراى خميدگى باشد، لگن خاصره از حالت طبيعى خود خارج شده، شکم بدون علت به‌جلو خواهد آمد و همزمان گردن به‌طرف جلو خم‌ شده و صحبت‌ کردن به همان اندازه که بدن خم شده باشد مشکل خواهد شد.


به‌استثناى موقعيت‌هاى نظامي، نوع ديگرى از وضعيت غلط و ناپسند همان حالت خبردار است. بدون شک بارها به‌ شما توصيه شده است که راست بايستيد، شانه‌هاى خود را به‌طرف عقب ببريد و شکم را به ‌داخل بکشيد. اگرچه اين حالت نسبتاً رسمى و احتمالاً زيبا است ولى نگهدارى اين حالت به‌مدت طولانى کار مشکلى است.