خواب راحت در محل مناسب و رختخواب تميز به تندرستى و حفظ سلامت انسان کمک مى‌کند. در پاکيزگى رختخواب‌ها بايد دقت کرد و از خوابيدن در جاهاى مرطوب جداً پرهيز نمود. بهتر است شب‌ها به موقع خوابيد و صبح زود جهت انجام کارها از خواب برخاست. پوشيدن لباس ساده و گشاد موجب راحتى عضلات بدن شده و خواب را شيرين و مطبوع مى‌کند.


از خستگى زياد بايد پرهيز کرد. خستگى بدنى و عضلاني، پس از انجام کار زياد يا ورزش به‌وجود مى‌آيد. در اين حالت علاوه بر آن که بدن دچار کوفتگى و درد مى‌شود، اعصاب عضلات نيز قادر نخواهند بود که عکس‌العمل‌هاى لازم را از خود بروز دهند. در اين هنگام، استراحت، ماساژ دادن و گرم کردن عضله خسته، موجب سرعت جريان خون در محل موردنظر مى‌شود و عضله به سرعت، وضع طبيعى خود را به‌دست مى‌آورد.


در مورد فعاليت ورزشى بايد يادآور شد که تربيت جسمانى يکى از برنامه‌هاى اصلى آموزش است، خصوصاً که ورزش، انسان را براى مبارزه در برابر سختى‌ها و مشکلات آينده زندگى آماده مى‌سازد. شخص با ورزش کردن و انجام فعاليت‌هاى بدنى نه تنها صاحب اندام قوى و وضع جسمى بهترى خواهد شد، بلکه از نظر روانى نيز به پرورش فکرى او کمک مؤثرى مى‌شود. زيرا ورزش و فعاليت‌هاى بدني، در ايجاد توازن و هماهنگى اعضاء مختلف بدن با يکديگر، نقش عمده‌اى ايفاء مى‌نمايد.