محوطه

- آب ناودان‌ها و يا آب باران محوطه نبايد پاى ديوارهاى ساختمان جمع شوند. در چنين وضعيتى لازم است شيب اطراف ساختمان به سمت محوطه، باغچه‌ها و يا کانال خروجى هدايت گردد.


- فضاى سبز و درخت‌کارى محوطه از اهميت زيادى برخوردار است و نگهدارى مناسب از آن در زيبائى فضاى محوطه تأثير شايانى دارد.


- زيرسازى اغلب محوطه‌ها براى تردد وسايط نقليه سنگين در نظر گرفته نشده، بنابراين عبور کاميون‌هاى سنگين، احتمال نشست زمين و خرابى آسفالت محوطه، ريزش دهانه چاه، بريدگى کابل برق، ترکيدگى لوله آب و ... را افزايش خواهد داد که به اين امر بايد توجه شود.


- کانال‌هاى آب‌رو محوطه مرتباً بازديد و تميز شوند.


- سطل‌هاى زباله در محل‌هاى مناسب محوطه تعبيه شوند.


- تمام محوطه و يا حداقل معبر و محل تردد دانش‌آموزان برف‌روبى شود.


- آسفالت و يا موزائيک‌هاى طبله شده محوطه، مرمت شود.


- از تابلوها و نوشته‌هاى ديوار مراقبت به‌عمل آمده و از کثيف شدن آنها جلوگيرى گردد.

سرويس‌هاى حرارتى و برودتى

چنانچه ساختمان فاقد سيستم حرارت مرکزى بوده و از بخارى براى گرم‌کردن فضاها استفاده مى‌شود لازم است:


- قبل از شروع سال تحصيلى نسبت به تعمير و تميز کردن بخارى‌ها اقدام شود.


- دودکش‌ها دوده‌زدائى شده و کلاهک آنها بازديد شود. چنانچه پوسيدگى داشته، احتياج به تعمير و يا تعويض داشته باشد، اين عمل قبل از فصل سرما انجام پذيرد.


- در مدارسى که از بخارى گازى استفاده مى‌نمايند لازم است کليه توصيه‌هاى ايمنى به دانش‌آموزان آموزش داده شود.


اگر ساختمان داراى سيستم حرارت مرکزى باشد، رعايت نکات زير ضرورى دارد:


- سيستم حرارت مرکزى قبل از فصل سرما، به‌‌منظور رفع اشکالات احتمالى در سيستم دستگاه‌ها و ادوات موتورخانه اعم از ديگ‌ها، پمپ‌ها، مخازن آب و گازوئيل، منابع دوجداره، مشعل‌ها، مخازن انبساط، تابلوها و ادوات برقي، شيرآلات، لوله‌ها و رادياتورها بازديد و کنترل شوند.


- ميزان مصرف ماهانه آب کنترل گردد. زيرا در صورت مصرف بيش از حد معمول، احتمال سوراخ شدن لوله‌ها مى‌رود که بايد آنها را تعمير نمود.


- عايق‌پيچى لوله‌هائى که در معرض فضاى باز قرار دارند مرتباً کنترل شود.


- به دانش‌آموزان توصيه شود از تکيه‌دادن و يا نشستن روى رادياتورها و يا باز و بسته کردن شير آنها خوددارى نمايند.


- پنجره موتورخانه را باز نگهداشته و به‌منظور تهويه هواى داخل، هواکش در آن نصب گردد.


- رادياتورها پس از شروع راه‌اندازى سيستم، هواگيرى شود.


- کف موتورخانه بازديد و کنترل شود.


- سيلندرهاى مخصوص گاز اطفاء حريق در موتورخانه و طبقات ساختمان به تعداد مورد نياز (چنانچه در ساختمان، سيستم اطفاء حريق با آب پيش‌بينى نشده باشد) نصب گردد.


- سرايدار مدرسه براى آشنائى با نحوه کار سيستم حرارت مرکزى و قطع و وصل‌ کردن کليد‌هاى مربوطه در موقع لزوم، بايد آموزش‌هاى لازم را ديده باشد.


- شيرفلکه‌هاى مربوط به لوله‌هاى منبع انبساط و لوله‌هاى رفت و برگشت آب‌گرم به رادياتورها در پايان فصل سرما و يا عدم استفاده از سيستم بايد بسته شود.


اگر مدرسه داراى کولر است، در شروع فصل گرما از لوله‌هاى مسي، تسمه پروانه، شير شناور، دريچه تخليه و پوشال کولر بازديد و نسبت به سرويس و روغن‌کارى آن اقدام شود.

سيستم برقى و تأسيسات الکتريکى ساختمان

- روى جعبه کنتورها بايد فيوز اتوماتيک متناسب با ظرفيت کنتور نصب شود. اگر فيوز اتوماتيک در دسترس نيست، از فيوزهاى فشنگى مناسب استفاده شود. در صورت سوختن فيوز و قطع برق از دست‌کارى و استفاده مجدد آنها خوددارى گردد. چنانچه فيوز کنتور، پى‌درپى مى‌سوزد، به احتمال زياد يا ميزان مصرف بيش از ظرفيت کنتور است و يا اينکه در سيم‌کشى‌ها و وسايل برقى اتصال پيش‌آمده است. در اين وضعيت براى رفع مشکل بايد از افراد متخصص استفاده شود.


- از دست‌کارى سيم‌کشى‌ها و جعبه‌هاى تقسيم و تابلوهاى برق توسط افراد غيرمتخصص جلوگيرى و از اخذ انشعابات تازه از جعبه تقسيم و يا سيم‌هاى هادى جريان برق خوددارى شود.


- کليه سيم‌هاى جريان برق از دسترس دانش‌آموزان دور نگهداشته شود. توجه نمائيد دست‌کارى توسط افراد غيرفنى در سيستم برق ساختمان غير از خطرات جاني، آتش‌سوزى را به‌دنبال خواهد داشت.


- سيم‌کشى داخل سرويس‌هاى بهداشتى به لحاظ احتمال تماس با رطوبت، بسيار حساس مى‌باشد لذا در تعميرات آن بايد دقت شود.


- از دست‌کاري، جابه‌جا کردن، گرفتن انشعابات اضافه از جعبه تقسيم و کليد و پريزها و اتصال چند وسيله برقى به‌‌طور همزمان خوددارى شود.


- خطوط پريزهاى برق براى مصارف بخارى برقى محاسبه نگرديده است بنابراين توصيه مى‌شود حتى‌الامکان از اين پريزها براى مصارف بخارى استفاده نشود.


چنانچه در ساختمان تغييرات و يا تعميرات اساسى مورد نظر باشد لازم است اين امر قبل از شروع سال تحصيلى و پس از هماهنگى‌هاى لازم با ادارات کل نوسازى مدارس انجام پذيرد تا از طريق اعزام کارشناس فنى به محل، مورد را بررسى و راهنمائى نمايند.