انجمن علمی و فرهنگی
◊ سعید کاظمی
◊ ایران، تهران، تهران
◊ مدیریت بازرگانی
 پروفایل سعید کاظمی
نام  : سعید
نام خانوادگى  : کاظمی
رشته تحصیلی  : مدیریت بازرگانی
محل سکونت  : ایران، تهران، تهران
ارسال دعوتنامه
پست‌الکترونیکی :  
ارسال
چاپ | بازگشت
حسین میرزایی
الکترونیک
حجت قاجارگیر
مدیریت فرهنگی
محسن محزون
وحید کاظم زاده قاضی جهانی
مهندسی برق ـ قدرت
احمد بوغنیمه
کامپیوتر
سید داود قریشی
دانشجوی کارشناسی ارشد ـ مهندسی صنایع
فرهاد قراخانی
اسماعیل آهنگری
الکترونیک
مرضیه حاجی لو
ریاضی
محمد سیف
کامپیوتر
رضا خلیلی
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
اسماعیل ابراهیمی
مهندسی صنایع
عبدالله فتویه زاد
مهدی صفری
علوم اقتصادی
مسعود ایمری
برنامه ریزی آموزشی
بابک نامی
ژنتیک پزشکی
حمید موجی
شیمی کاربردی
شهاب حسینی
کامپیوتر
سید جواد حسینی
فرش ـ رنگرزی
علی آقا
فلسفه هنر
مهدی بازقندی
مهندسی نرم افزار
سید مهدی حسینی
علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سعید کاظمی
مدیریت بازرگانی
میلاد اسماعیل زاده
IT
مرتضی خیری
مهندسی محیط زیست
سورنا واحدی
مهندس مکانیک
امین ثامری پور
عمران
کاظم نزاکتی
تربیت بدنی
رضا زردینی
مدیریت کشاورزی
محمود خسروانی
مدیریت صنعتی
مسعود بنائی
مهندسی پزشکی
مسعود گلی زاده
تکنولوژی تولیدات باغی
بابک مصطفی زاده
متخصص مسمومیتها ـ پزشکی قانونی
علی دانش پژوه
مدیریت فرهنگی
پویا قیدرپور
مدیریت گرایش کارآفرینی
علی اکبر شیوخی
جامعه شناسی
سجاد حسین پور
ریاضی و فیزیک
نیره ملک لو
نقشه کشی صنعتی

مکانیک
محمد علی ناصری رکاوندی
مهندسی کشاورزی
میلاد قزللو
حسابداری
مشهود علامی
مدیریت دولتی تحول
علیرضا رابط
جغرافیا
امیر اشراقی
آیدین خیابانی
مهندسی مکانیک
زاهده کتابی
سخت افزار
سید مصیب حسینی
اقتصادمحض
زهره چمن پیرا
مددکاری اجتماعی
محمدرضا کریمی نزاد
کامپیوتر
مرتضی حسین پورعرب