آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۴۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴,۹۰۲,۵۳۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۹۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴,۸۸۷,۸۵۱ ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۴۰,۰۰۰ ۷,۹۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۴,۸۷۳,۴۶۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴,۸۷۹,۶۴۳ ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴,۸۶۵,۹۵۱ ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۴,۴۸۳,۹۸۹ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۷,۷۳۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۴۳ مورد