آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۴۵ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۹,۸۰۵,۰۷۶ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۹,۷۷۵,۷۰۳ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۹,۷۴۶,۹۲۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۹,۷۵۹,۲۸۷ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۹,۷۳۱,۹۰۳ ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۸,۹۶۷,۹۷۹ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۸,۹۵۳,۶۲۱
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۴۵ مورد