آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۲۶ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۹,۲۸۰,۲۱۷ ۱۰,۸۱۰,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۸,۹۵۰,۰۸۵ ۹,۵۴۰,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰ ۹,۵۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۹,۶۸۴,۱۶۶ ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ۱۳,۰۱۰,۰۰۰ ۱۳,۰۱۰,۰۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۱,۲۸۶,۸۵۴ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ۱۳,۱۱۰,۰۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۱,۹۲۷,۶۲۳ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۱۱,۹۰۷,۱۴۳ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳,۸۱۰,۰۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۱,۹۳۴,۶۷۵
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۲۶ مورد