آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۳۷,۱۲۱,۰۲۸ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۳۵,۸۰۰,۴۹۲ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۳۸,۷۳۶,۸۲۹ ۴۵,۰۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۴۰,۰۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴۵,۱۴۷,۶۰۷ ۴۸,۵۴۰,۰۰۰ ۴۶,۵۴۰,۰۰۰ ۴۶,۵۴۰,۰۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴۷,۷۱۰,۶۹۴ ۴۸,۵۴۰,۰۰۰ ۴۸,۵۴۰,۰۰۰ ۴۸,۰۴۰,۰۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴۷,۶۲۸,۷۷۷ ۴۸,۰۴۰,۰۰۰ ۴۸,۰۴۰,۰۰۰ ۴۸,۰۴۰,۰۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴۸,۰۴۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۱ مورد