آفتاب

طلا

قیمت   هر انس نقره

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۸۶ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱,۴۸۶ ۱,۴۸۶ ۱,۴۷۷ ۱,۴۷۷
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۹ ۱۴۹ ۱,۴۸۵ ۱,۴۷۷
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۹ ۱۴۹ ۱,۴۸۸ ۱,۴۸۲
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱,۴۸۶ ۱,۴۸۶ ۱,۴۸۴ ۱,۴۸۲
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱,۴۷۸ ۱,۴۷۸ ۱,۴۷۶ ۱,۴۶۴
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱,۴۷۲ ۱,۴۷۲ ۱۴۷ ۱,۴۶۴
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱,۴۷۱
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۲۸۶ مورد