آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۴۸ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۳۵۹,۰۰۰ ۱۸,۳۵۹,۰۰۰
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۰۰۰
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۱۰۹,۰۰۰ ۱۹,۱۰۹,۰۰۰ ۱۸,۴۰۹,۰۰۰ ۱۷,۰۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۷,۰۵۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۷۹,۰۰۰
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱۶,۳۷۹,۰۰۰ ۱۶,۳۷۹,۰۰۰ ۱۶,۳۷۹,۰۰۰ ۱۶,۳۷۹,۰۰۰
سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱۸,۴۶۹,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۴۸ مورد