آفتاب

طلا

قیمت   هر انس طلا

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۰۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱۲۴,۳۱۸ ۱۲۴,۳۱۸ ۱۲۴,۱۷۶ ۱۲۴,۱۷۴
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۲۴,۶۷۲ ۱۲۴,۶۷۲ ۱۲۴,۳۵۶ ۱۲۴,۱۶۲
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۲۴,۶۷۲ ۱۲۴,۶۷۲ ۱۲۴,۶۲۹ ۱۲۴,۴۱۶
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱۲۴,۶۷۲ ۱۲۴,۶۷۲ ۱۲۴,۴۵۱ ۱۲۴,۴۱۶
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۲۴,۶۱۲ ۱۲۴,۶۱۲ ۱۲۴,۵۰۱ ۱۲۴,۲۲۶
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۲۴,۶۱۲ ۱۲۴,۶۱۲ ۱۲۴,۴۲۸ ۱۲۴,۲۲۶
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۸ ۱۲۴,۶۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۰۴ مورد