آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل ایران خودرو پارس خودرو دیار خودرو راین زاگرس خودرو سایپا کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو مرتب خودرو

مطالب مرتبط

قیمت سنوا

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۷ مورد
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۷ مورد