آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل ایران خودرو پارس خودرو دیار خودرو راین زاگرس خودرو سایپا کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو مرتب خودرو

مطالب مرتبط

قیمت کاکی 5

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۱ مورد
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۱ مورد