آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

مطالب مرتبط

قیمت مرغ زنده

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۹ مورد
میانگین قیمت ( ریال )
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۷,۴۸۱
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۴۰۳
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۹۸
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۷۷
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۷۵۳
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۹۱۹
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۳۰
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۷۹۵
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۸۲۲
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۵۷۰
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۷۳۴
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۸۳۳
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۲۱۲
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۰۳۸
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۰۰۳
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۳۱۵
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۷,۴۱۸
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۷۰۰
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۸۰۵
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۱۰۵
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۲۳۹
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۳۶۲
چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۰۰۵
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۵۷۲
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۲۲۹
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۹ مورد