آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

مطالب مرتبط

قیمت مرغ زنده

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۱ مورد
میانگین قیمت ( ریال )
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۵۴,۰۷۰
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۲۵۵
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۰,۳۹۰
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۶۹۰
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۴۴۸
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۲,۳۲۳
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۱,۱۳۰
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۷,۳۹۸
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۶۳۶
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۳۴۶
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۵۳۷
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۱۹۴
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۱۸۲
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۰۳۹
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۷۱۵
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۰۸۵
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۵۹۲
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۲۲۲
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۹۲۲
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۸۳۴
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۲۳۱
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۷۲۹
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۳۰۳
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۹۵۸
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۳۵۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۱ مورد