آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

مطالب مرتبط

قیمت مرغ زنده

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۷ مورد
میانگین قیمت ( ریال )
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۷۱۵
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۰۸۵
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۵۹۲
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۲۲۲
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۹۲۲
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۳,۸۳۴
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۲۳۱
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۷۲۹
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۳۰۳
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۹۵۸
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۳۵۰
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۷۶۷
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۲۳۱
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۶۲۲
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۰۱۳
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۶۴۳
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۰۲۲
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۱۴۳
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۷,۴۸۱
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۴۰۳
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۹۸
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۷۷
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۷۵۳
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۹۱۹
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۳۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۷ مورد