آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

مطالب مرتبط

قیمت مرغ زنده

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۸ مورد
میانگین قیمت ( ریال )
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۹۵۸
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۳۵۰
چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۷۶۷
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۲۳۱
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۶۲۲
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۰۱۳
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۶۴۳
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۰۲۲
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۱۴۳
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۷,۴۸۱
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۴۰۳
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۹۸
چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۷۷
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۷۵۳
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۹۱۹
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۶۳۰
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۷۹۵
چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۸۲۲
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۵۷۰
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۴,۷۳۴
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۸۳۳
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۵,۲۱۲
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۰۳۸
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۰۰۳
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۶,۳۱۵
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۸ مورد