آفتاب

مواد غذایی

آجیل و خشکبار انواع گوشت مرغ ماهی و میگو میوه و تره بار نهاده های دامی و کشاورزی

مطالب مرتبط

قیمت مرغ زنده

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۰ مورد
میانگین قیمت ( ریال )
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۲۱۴
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۸۰۴
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۵۵۷
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۲۰۳
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۸۰۰
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۵۲۹
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۴۲۵
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۲,۵۸۱
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۴۸,۵۱۸
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ ۲۰ : ۱۰ ۵۴,۰۷۰
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۲۵۵
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۰,۳۹۰
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۶۹۰
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۳,۴۴۸
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۲,۳۲۳
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۵۱,۱۳۰
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۷,۳۹۸
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۳,۶۳۶
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۳۴۶
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۸,۵۳۷
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۱۹۴
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۱,۱۸۲
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۰۳۹
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۳۹,۷۱۵
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۰ ۴۰,۰۸۵
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۰ مورد