آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل ایران خودرو پارس خودرو دیار خودرو راین زاگرس خودرو سایپا کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو مرتب خودرو

قیمت وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۶ مورد
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۷۰,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۶ مورد