آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل ایران خودرو پارس خودرو دیار خودرو راین زاگرس خودرو سایپا کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو مرتب خودرو

قیمت پژو SLX 405 موتور TU5

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۱ مورد
قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۲۰,۰۰۰
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۲۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۲۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۲۰,۰۰۰
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۲۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰ : ۱۶ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۸۱ مورد