آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل ایران خودرو پارس خودرو دیار خودرو راین زاگرس خودرو سایپا کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو مرتب خودرو

مطالب مرتبط

قیمت سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۲۳ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰