آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل ایران خودرو پارس خودرو دیار خودرو راین زاگرس خودرو سایپا کرمان خودرو گروه بهمن مدیران خودرو مرتب خودرو

قیمت سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ۲۳ : ۱۶ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ۲۰ : ۱۶ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰