آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل آمیکو کرمان موتور ام‌جی و جیلی کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین مدیران خودرو گروه بهمن کرمان خودرو پارس خودرو سایپا ایران خودرو

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - ایران خودرو

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  دانگ فنگ S30 ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  دنا پلاس/ 4 ایربگ ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا پلاس/ 2 ایربگ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳,۱۵۳,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد 17 ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۷,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد 16 ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۲۵,۰۰۰
  دنا پلاس/ دو ایربگ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۱۵۳,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سمند سورن ELX ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  پژو 206 . صندوقدار ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین فوتون ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد 202 ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . صندوقدار V8 ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد 15 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۶۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد 13 ۸۰,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۸۱,۰۰۰
  پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۴۱,۰۰۰
  پژو پارس . کد 32 ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۹۵,۰۰۰
  پژو پارس . کد 29 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۷۴,۰۰۰
  سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سمند سورن ELX . کد 11 ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند LX ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  وانت آریسان ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  ون وانا ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰
  مینی‌بوس آرین ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۶۴۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۱۶۷,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای گیربکس JHQ ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۳۶,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 گیربکس JHQ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۷۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۲۶,۰۰۰
  رانا LX ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۹,۰۰۰
  پژو 508 ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 301 ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 2008 ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار V8 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۴۲,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۶۰,۵۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۳۶۴,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۸۰۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد 28515 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۷۰,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد 28513 ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۴۰۲,۰۰۰
  پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۲۰,۰۰۰
  پژو پارس سال . کد 28232 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۷۰,۰۰۰
  پژو پارس سال . کد 28229 ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۸,۲۴۵,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۱۰۵,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۴۵,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۹۴۴,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۸۸,۰۰۰
  دنا پلاس ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳,۲۶۵,۰۰۰
  دنا ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۸۹,۰۰۰
  سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۴۱,۰۰۰
  سمند سورن ELX سال . کد 57511 ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۲۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۶,۶۱۶,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۸۲,۰۰۰
  سمند EF7 . کد 29212 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۳۳۸,۰۰۰
  سمند LX . کد 29340 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۵۳۵,۰۰۰
  وانت آریسان دوگانه‌ سوز ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۳۱,۷۸۶,۰۰۰
پژو SLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۳۰۱,۰۰۰
پژو SLX 405 یورو 4 ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 . دو ایربگ ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۱۸,۰۰۰
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۶,۴۲۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۸۳,۰۰۰
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۷۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴,۸۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 ۳۲,۱۰۰,۰۰۰
وانت دیزل - فوتون ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور 1.8
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۹۵,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
سمند SE یورو 4 ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۵۹,۰۰۰
وانت باردو یورو 4 . دوگانه سوز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
وانت باردو . یورو 4 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
پژو پارس ELX . یورو 4 ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰
وانت دیزل تونلند ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۸۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX یورو 4 ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز ۳۸,۲۰۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو 4 ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۹۰,۰۰۰
وانت باردو جدید.دوگانه سوز ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو جدید ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو جدید یورو 4 . دوگانه سوز ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
وانت باردو جدید . یورو 4 ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو جدید ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو 4 ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
پژو پارس LX یورو 4 ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۵۱,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
وانت دیزل تونلند
رانا LX . TU5 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۳۲,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۳۶,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز
رنو تندر E2 ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۴۷,۰۰۰
تندر E1 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رانا TU5 ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده ای ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۸,۳۰۰,۰۰۰
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20
پژو 206 . تیپ 6
پژو 206 . تیپ 5 ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۱۱۴,۰۰۰
پژو 206 . تیپ 2
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۵۰,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۵,۹۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX ۴۳,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU5 ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو 4 ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲,۳۲۸,۰۰۰
پژو پارس معمولی دوگانه سوز ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو 4 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۷,۰۰۰
سمند سریر
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۲۸,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۴۷,۰۰۰
سمند EF7 مالتی پلکس ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF7 بدون مالتی پلکس ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۱۲۶,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۴۰۰,۰۰۰
سمند سورنMUX با رینگ معمولی ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن MUX ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX یورو 4 ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۴۴۸,۰۰۰
سمند LX ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
سمند SE ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۲۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
پژو روآ سال سفارشی
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۹۲,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۴۲,۰۰۰
وانت باردو .سپر جدید (cop) ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو ۱۵,۳۰۰,۰۰۰