آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 22

آخرین به روز رسانی : چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۴۷ : ۱۵ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
مجموعه ورزشی آزادی
شهرک چشمه
زیبادشت پایین
زیبادشت بالا
شهرک راه آهن - گلها نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
شهرک راه آهن - کاج نوساز ۵,۳۰۰,۰۰۰
شهرک شهید باقری