آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 16

آخرین به روز رسانی : دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۸ : ۲۱ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
نازی آباد
میدان وصال
میدان باربری
شهرک طالقانی
میدان ابریشم
هزار دستگاه
خزانه
ترمینال جنوب
بزرگراه بعثت
پارک بعثت
خانی آباد
میدان بهمن
میدان رباط کریم
خیابان جوادیه