آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 15

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۲۶ : ۱۵ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
خاوران / جاده خراسان
ذوالفقاری ذوالفقاری ۳,۱۰۰,۰۰۰
شهرک سجادیه
کیان شهر
فلکه اول مشیریه
بزرگراه آزادگان