آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 12

آخرین به روز رسانی : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۵۸ : ۰۲ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
ری نوساز ۳,۲۰۰,۰۰۰
سبزه میدان نوساز
میدان شاهپور نوساز
خراسان نوساز ۳,۰۰۰,۰۰۰
میدان قیام نوساز ۲,۷۰۰,۰۰۰
میدان اعدام / محمدیه نوساز
چهارراه سیروس نوساز ۲,۸۰۰,۰۰۰
پامنار نوساز
چهار راه سرچشمه نوساز
میدان بهارستان 4 ۳,۰۰۰,۰۰۰
میدان فردوسی 14 ۲,۹۰۰,۰۰۰
لاله زار نو نوساز
میدان دربند نوساز
میدان ابن سینا نوساز ۲,۸۰۰,۰۰۰
مازندران نوساز ۳,۰۰۰,۰۰۰