آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 9

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۴ : ۱۶ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
بلوار استاد معین 2 ۲,۸۰۰,۰۰۰
هاشمی نوساز ۳,۹۰۰,۰۰۰
میدان بوتان 1 ۲,۹۰۰,۰۰۰
فتح 10
آذری 14
آزادی . بلوار استاد معین 30 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بوتان 30