آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 22 منطقه 21 منطقه 20 منطقه 19 منطقه 18 منطقه 17 منطقه 16 منطقه 15 منطقه 14 منطقه 13 منطقه 12 منطقه 11 منطقه 10 منطقه 9 منطقه 8 منطقه 7 منطقه 6 منطقه 5 منطقه 4 منطقه 3 منطقه 2 منطقه 1

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 6

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ ۱۲ : ۱۶ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
پارک ساعی 12 ۳,۹۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - کاجشمالی 25 ۳,۸۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - فرحبخش 15 ۵,۶۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - مستوفی 30 ۴,۳۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - بوعلیسینا نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
امیر آباد - کارگرشمالی نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی- مشاهیر 30 ۳,۴۰۰,۰۰۰
جمشیدیه نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین - مسجدقدس 10 ۳,۳۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی- مطهری نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
میدان هفت تیر 20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . خیابان 11 نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
امیر آباد . باباطاهر نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
جمشیدیه . جبلی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین 20 ۴,۵۰۰,۰۰۰
محدوده پارك ساعی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان آرا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان مهر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بیستون نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰