آفتاب

مسکن

مسکن تهران منطقه 1 منطقه 10 منطقه 11 منطقه 12 منطقه 13 منطقه 14 منطقه 15 منطقه 16 منطقه 17 منطقه 18 منطقه 19 منطقه 2 منطقه 20 منطقه 21 منطقه 22 منطقه 3 منطقه 4 منطقه 5 منطقه 6 منطقه 7 منطقه 8 منطقه 9

قیمت مسکن - مسکن تهران - منطقه 6

آخرین به روز رسانی : سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴ : ۰۳ عمر ساختمان ( سال ) هر متر ( تومان )
یوسف آباد . بیستون نو ساز ۹,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان مهر نو ساز ۷,۰۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . جهان آرا نو ساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
محدوده پارك ساعی نو ساز ۸,۰۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین 20 ۴,۵۰۰,۰۰۰
جمشیدیه . جبلی نو ساز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز ۶,۴۰۰,۰۰۰
امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز ۶,۲۰۰,۰۰۰
امیر آباد . باباطاهر نو ساز ۷,۱۰۰,۰۰۰
یوسف آباد . خیابان 11 نو ساز ۸,۵۰۰,۰۰۰
میدان هفت تیر 20 ۲,۹۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی- مطهری نوساز ۵,۸۰۰,۰۰۰
میدان فلسطین - مسجدقدس 10 ۳,۳۰۰,۰۰۰
جمشیدیه نوساز ۶,۵۰۰,۰۰۰
قائم مقام فراهانی- مشاهیر 30 ۳,۴۰۰,۰۰۰
امیر آباد - کارگرشمالی نوساز ۴,۸۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - بوعلیسینا نوساز ۶,۷۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - مستوفی 30 ۴,۳۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - فرحبخش 15 ۵,۶۰۰,۰۰۰
یوسف آباد - کاجشمالی 25 ۳,۸۰۰,۰۰۰
پارک ساعی 12 ۳,۹۰۰,۰۰۰